Tėvo esmėvoka

Tėvo esmėvoka Greimo semiotiniu kvadratu

S1 – T(a)u tėvas (ryšys su būties protėviais) S– štai šitokie jo vaikai (santykiai su sūnumis ir dukromis)
~S2 – mums (mūsų) draugas (dvasiniai, socialiniai santykiai) ~S1 – man(o) vyras (santykiai su žmona)

Esmėtyros tikr-ovišk-a (galima, būtina, atsi-tiktina) išvada: tėvas vyriškėja (ir žmon-iškėj-a) draugiškais vaikais.