Žinomos Kazimiero Būgos lankytos vietos

Komentarų: 0

Tai pirminis žvilgsnis į dalį kalbininko Kazimiero Būgos (1879–1924) lankytų vietų. Duomenys žemėlapiui rinkti iš Zigmo Zinkevičiaus sudarytų Būgos raštų, chronologiškai sužymėtos juose paminėtos vietos. Analizė nėra baigtinė, nes dar neištirti visi Būgos laiškai (tai padarius žemėlapis gerokai pasipildytų vietovėmis Lietuvoje). Pateikiamai du žemėlapiai ir du vaizdo įrašai. Pirmas žemėlapis rodo lankytas vietas, o linijos – […]

Plačiau...

Sveikiname Antaną Pakerį

Komentarų: 0

Garbingo jubiliejaus proga sveikiname Lietuvos Didįjį Kalbininką, Lituanistikos Dalykų Korifėjų, Lingvistų Darbštų Kalvį, Dusetiškių Laiminamą Kraštietį..! Linkime Daug Ko… – būtinai Laisvos Džiaugsmingos Kūrybos ir semtis jėgų Tėviškėje!   Mokytojų ugdytojas – profesorius Antanas Pakerys Iš kartos į kartą einanti minties gyvybė (Mokslas ir gyvenimas, 2010 m. Nr. 4)  Nenuobodžios didaktikos ir mokslo keliu (proginis leidinys kalbininko Antano […]

Plačiau...

Linui Brogai 95… per patį sodų žydėjimą…

Komentarų: 0

Kaip nuostabiai pakaitomis vis glūdi Žiedely sėklos, sėkloj – vėl žiedai, Ir tarsi koks ryšys palaiko būtį, Daiktų beribę siedamas tvirtai!   Vietoj klausimėlio: ką paminėtume kaip reikšmingiausius Lietuvos kultūrai – greta Antano Strazdo, Antano Vienažindžio, Kazimiero Būgos ir Pauliaus Širvio – iš mūsų žemiečių? in memoriam Linas Broga: Per patį sodų žydėjimą (Dusetų kultūros fondo […]

Plačiau...

Dieve Dievulaitis… šventai… už miško ištiško…

Komentarų: 0

Dieve Dievulaitis… szwintai… už miško ištiško…  būtovė nuplovė… swietiszkai… žemaitį lietuvaitį… (stilizuotas Strazdo esmėvokos semiotinis kvadratas; reikšminga priešprieša – humanitaras, poetas, kunigas vs ūkininkas, liaudies dainius, elgeta)                     ,,Kaipo paukštelis čilbėjau, /Apie Dievą kalbėjau“, – taip yra pasakęs garsus poetas ir kunigas Antanas Strazdas, prieš 260 metų […]

Plačiau...

Kelionė panaši į stebuklą

Komentarų: 0

KELIONĖ, PANAŠI Į STEBUKLĄ 2019-ieji metai man iš tiesų buvo nepaprasti. Būdama jau labai garbingo amžiaus, išleidau… Posted by Rytis Pivoriūnas on 2020 m. balandžio 8 d., trečiadienis

Plačiau...

Du projektai ir virtuali paroda

Komentarų: 0

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2019 m. parėmė (pagal programą „Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas“) du Zarasų krašto muziejaus projektus, skirtus Dusetų paveldui (at)skleisti.                       Vykdant projektą „Kazimieras Būga – ką mums papasakotų apie Dusetas, štetlą ir save“ […]

Plačiau...

Virtuali ekspozicija „Dusetų krašto istorija“

Komentarų: 0

Dusetos (tekstas, garso įrašas ir nuotraukų galerija) http://www.buga.zarasumuziejus.lt/kazimieras-buga/kazimieras-buga-ka-mums-papasakotu-apie-dusetas-stetla-ir-save/dusetos Dusetų štetlas (nuorodos, eilėraštis „Dusetų žydams“, garso įrašas ir nuotraukų galerija) http://www.buga.zarasumuziejus.lt/kazimieras-buga/kazimieras-buga-ka-mums-papasakotu-apie-dusetas-stetla-ir-save/steltas  Kazimieras Būga (tekstas, garso įrašas ir nuotraukų galerija) http://www.buga.zarasumuziejus.lt/kazimieras-buga/kazimieras-buga-ka-mums-papasakotu-apie-dusetas-stetla-ir-save/kazimieras-buga-2 in aliis linguis skiltyje „Dusetų krašto istorija“ pateikta anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis.     Dusetų krašto kaimų paveldas http://www.buga.zarasumuziejus.lt/dusetu-krastotyra/dusetu-kaimu-palikimas

Plačiau...

Kovo 11-osios akto semiotinis tyrimas

Komentarų: 0

1990 m. kovo 11-osios akto semiotinis tyrimas pagal tris turinio analizės lygmenis: I. Pagal diskursyvines (figūratyvinės sklaidos – veiklos pobūdžio, vietos, laiko) reikšmes; II. Pagal (semio)naratyvines (aktantinio modelio ir naratyvinės schemos) reikšmes; III. Pagal logines-semantines reikšmes (elementariąsias reikšmės struktūras).   Žr. Kovo 11 d. akto semiotinis tyrimas (autorius Rytis Pivoriūnas) 

Plačiau...

Strazdeliui 260

Komentarų: 0

Kaipo paukštelis čilbėjau, apie Dievų kalbėjau Prieš 260 metų kovo 9 dieną Kriaunų parapijoje gimė pirmasis iš garsiosios Sartų krašto poetų-dainių trijulės (draugėj didžiųjų lyrikų – Antano Vienažindžio ir Pauliaus Širvio) Antanas Strazdas. Kviečiame kovo 10 d. (antradienį) 14 val. į poeto Antano Strazdo 260-mečio paminėjimui ir Lietuvių kalbos dienoms skirtą popietę. Antanas Strazdas (1760–1833) […]

Plačiau...

Kuriama Dusetų krašto istorijos ekspozicija

Komentarų: 0

Dusetų kraštotyros ištakos ir pirmtakai  1934 m. rugsėjo mėnesį pradžios mokykloje buvo suorganizuotas Dusetų bendruomenės susirinkimas profesoriaus K. Būgos mirties dešimtmečio paminėjimo renginiams aptarti. Jame dalyvavo ir prof. Eduardas Volteris, studijų metais globojęs K. Būgą bei tapęs antruoju jo tėvu, o vėliau ir bičiuliu. Išrinktas komitetas, su garbės pirmininku E. Volteriu priešakyje, pasiūlė, be kita […]

Plačiau...