Liet-uv-išk-os KiLmės kalbų paLiKimo LiKmėse

Kalbystės ir lietuvystės žinius (genijus) Henrikas Kulvinskas per lietuvybos pamokas mokiniams Kazimiero Būgos mokyklos skaitykloje ir susitikime su dusetiškiais miestelio raštainėje (bibliotekoje), be kita ko, atskleidė dvi svarbias kalbotyros taisykles, kurios leidžia pamatyti liet-uvišk-umo pradinius kerus kitose kalbose ir atlietuvinti pirmykštės (prigimtinių liet-uv-ybių – arių, artojų, arėjų, „arijų“ „irano-indo-europiečių“) prokalbės šaknis. Susitikimo Dusetų raštainės skaitykloje […]

Plačiau...

BŪGOS MĖNESIO svečias – HENRIKAS KULVINSKAS

Dusetų BŪGOVĖS – mokykla (gimnazija), raštainė (biblioteka) ir (at-, iš-, pri-)minties laikynas (memorialinis muziejus) – kviečia („prie kvietainio“ – kviečių ragaišio) kvosti kalbystės ir lietuvystės žinių (genijų), raštro (knygos) Lietuvių kalbos metmenys sumanytoją (žr. https://xn--grynalietuvikalba-lud.lt/Lietuviu-kalbos-metmenys/), lietuvių kalbos gryninimo žinainės grynalietuviųkalba.lt sukūrėją (žr. https://www.xn--grynalietuvikalba-lud.lt/), „Svetimžodžių – lietuvių kalbos žodyno“ kūrėją (žr. https://xn--grynalietuvikalba-lud.lt/Zodynas/) HENRIKĄ KULVINSKĄ gruodžio 6 […]

Plačiau...

KaRio RaKtas

KaRalystės KaRy, jei TaVo TėVas DieGia GeiDulius ŽuDyti-s, tai VėTyki-s, VaTar-u-oki, bet ne-si-ŽuDyki; ReGiu GeRiau – TaP-y-ki y-PaTinga y-PaTimi: DaŽyki paSauLį, DauŽyki SieLą, kad-a TyLuma GyDytų DyGstančias LyTis, kad-a DeGtų GėDa ŽeMės Ž[e]Mogus ir Ž[e]Mona, kad-a RyTus TyRin-ė-tų ŽeMynos Ž[e]Monės – RoJaus JoRės, DauSų ir DuSetų SoDininkai, SĖjantys ESatis DieVo VeiDai – GyVumoje VyGiuojami GyViai. […]

Plačiau...

BŪGOS MĖNESIO svečias – SATKEVIČIUS EDVARDAS

BŪGOS MĖNESIO svečias – SATKEVIČIUS EDVARDAS (išradėjas, „Labgebos“, „Tikros Lietuvos istorijos“ sumanytojas…) kviečia įsi-klaus-y-ti ir pasikalbėti lapkričio 23 d. ketvirtadienį susitikimo pradžia 11 val. Dusetų raštainės (bibliotekos) skaitykloje Apie Satkevičių Edvardą: https://www.vle.lt/straipsnis/edvardas-satkevicius/ http://www.manorukla.lt/lt/naujienos-54/lt/isradejas—musu-zemietis-243.html https://on.lt/rytu-ir-vakaru-istorijos-spragos Jo raštras (knyga) Tikra Lietuvos istorija (2018 m. ir 2021 m.)

Plačiau...

BŪGOS MĖNUO tarp 144-tos ir 99-tos jo gimties bei mirties dienų 

Lietuvybos bičiuliai, šią žinią perduokite savais keliais takeliais… Dusetų trys BŪGOVĖS – mokykla (gimnazija), raštainė (biblioteka) ir (at-, iš-, pri-)minties laikynas (memorialinis muziejus) – kviečia dalyvauti BŪGOS MĖNESIO re-n-giniuose: susitikimuose, paska-i-tų peržiūrose, skaityti, aptarinėti, dalytis kalbotyros atradimais ir at-lietuvinimo pa-tyrimais. Pavyzdžiui: Dainiaus Razausko paskaita, įrašyta Gintauto Kažemėko iš Pačiaunės   …. Liet-uv-išk-os Dvasios Kūrėjų duomenynas, […]

Plačiau...

Lietu-vini-mai išsklaido sąmonės į-lūžių (iliuzijų) baubus ir atveria pirmykštę arių kalbą

(at-, su-)Lietuvinamos svetimybės ir žodžių liet-uv-iški (su-lieti į saistumas) at-kerėjimai išsklaido nežinomybių baubus, baugybes…, o papūgiškos atminties atkartojimus papildo es-a-m-yb-ių patirties prigimtinių liet-uv-ybių (arių, artojų, arėjų, „arijų“, „indoeuropiečių“ prokalbės) mąstymu. Kas lengviau įdomiau – įsikalti atmintin svetimybes ar savaimingai mįslyti pri-gimtinės prokalbės ir jos pirmykščio kerojimo (šaknų, priesagų, priešdėlių, galūnių saistumos) liet-uv-ybes? Kokį LIETUVYNĄ užsakytų […]

Plačiau...

Dusetų žydijos (kahalo) ir žydyno (štetlo) buvybės dusetiškių esamybėse ir būsimybėse

Lietuvos žyd-ai („litvakai jud-ėj-ai“) iki 1941 m. vasaros žud-ynių buvo mūsų miestų ir miestelių („štetlų“) žied-ai, žied-iniai, žid-iniai, žaid-ėjai, pa-žad-ėtoj-ai…  Po žyd-ryne žud-yklose žud-ant lieki be žad-o… Mums liko tik nu-žud-ytųjų vardų ir apie juos pri-si-menamų pasakojimų žod-žiai…  Šiek tiek tarpukario ir pokario nespalvotų vaizdelių švieso-žaid-os nuotraukose… Dar liko kapinaitės, statinių ir jų išsidėstymo žaid-yba…  Liekame […]

Plačiau...

Kodėl „Lietuvių kalba – žmonijos ateities kalba“ ?

Kviečiame liepos 19 dieną (trečiadienį) 11 val. į Dusetų Kazimiero Būgos raštainę (biblioteką) susitikti su kalbystės ir lietuvystės žiniumi, raštro (knygos) Lietuvių kalbos metmenys: antžmogiškų savybių vystymas (2020 m.) ir lietuvių kalbos gryninimo žinainės grynalietuviųkalba.lt (https://xn--grynalietuvikalba-lud.lt/) sukūrėju, „Svetimžodžių – lietuvių kalbos žodyno“ (https://xn--grynalietuvikalba-lud.lt/Zodynas/) kūrėju HENRIKU KULVINSKU Kodėl „Lietuvių kalba – žmonijos ateities kalba“ ? Ar […]

Plačiau...

Lietuvybos „Vasara Pažiegėjė“

Kviečiame Būgovėn – į lietuvybos pratybas Kazimiero Būgos gimtinėje. Kasdien (išskyrus sekmadienį ir pirmadienį) nuo 13 iki 15 valandos Pažiegėje vyksta kūrybinė santalka LIETUVYNAS – LIETUVIŲ DVASIOS KALBYNAS. Deramai pagerbdami mūsų didįjį kalbininką, siekiame prasmingai plėtoti jo pradėtus darbus. Ar norite palavinti lietuvybos įgūdžius ir net tapti visuotinio esmyno – LIETUVYNO – bičiuliškais kūrėjais ? […]

Plačiau...

Mūsų praeities beieškant : Voldemaro ir Gedgaudo nuotykiai Zarasuose

Ką ketvirtajame dešimtmetyje Zarasuose veikė du garsūs Lietuvos veikėjai – abu ir diplomatai, ir poliglotai, ir senosios (iki Mindaugo) būtovės tyrinėtojai – Augustinas Voldemaras ir Česlovas Gedgaudas ? Augustinas Voldemaras – pirmosios Vyriausybės vadovas ir užsienio reikalų ministras, 1928–29 dar ir krašto apsaugos ministras – dėl nesutarimų su prezidentu A. Smetona iš vyriausybės buvo atleistas. […]

Plačiau...