Lietuvos Didingiausioji Kova

1991 m. sausio 13 d. rytas prie Aukščiausios tarybos. R. Požerskio nuotr. Esmėtyros klausimynas Esmėvokos, išreikštos Greimo kvadratu – reikšmingomis semomis S1, ~S1, ~S2, S2 Pamatiniai supratimai Tau S1  man ~S1 mums ~S2 štai S2 kalbant paviršutiniškai Atkurtos nepriklausomos Lietuvos priešai, pasitelkdami okupacinę kariuomenę, žudydami ir žalodami Laisvės gynėjus, užėmė svarbiausius žiniasklaidos pastatus 1991 m. sausio 13 d. sekmadienį […]

Plačiau...

Mūsų krašto tremtiniai

Prieš 80 metų, 1941 m. birželio 14-ąją, prasidėjo pirmasis masinis Lietuvos gyventojų trėmimas. Tai įvyko praėjus metams nuo sovietų okupacijos 1940 m. birželio 15 d.  Zarasu rajono tremtiniai (sąraše pavardės abėcėlės tvarka)   Kviečiame pasidalinti tremties fotografijomis, jų kopijas prašome atsiųsti muziejaus archyvan; siųskite rytispivoriunas@gmail.com  Dusetų krašto tremtinių Krasnojarsko krašte – Vilgelminos Briedytės-Jasinavičienės iš Kairionių kaimo ir […]

Plačiau...

Naujo kultūros kelio pristatymas

Zarasų krašto muziejus įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos paremtą projektą „Naujo kultūros kelio pristatymas“ (Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Utenos apskrityje prioriteto „Kultūrinių inovacijų partnerystė“). Žiūrėkite ir dalyvaukite virtualioje kelionėje:  Sartų kelio žinynas :

Plačiau...

Kazimieras Būga tarpdalykinėje laiko juostoje

Paminėtas kalbininkas Kazimieras Būga  (Austėjos Gaulytės straipsnis gimnazijos svetainėje)   Laiko juosta apie kalbininką Kazimierą Būgą  (darbavosi 7-8 kl. mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojų Dainoros Biliūnaitės bei Vandos Normantienės,  istorijos mokytojo Rimanto Garuolio,  geografijos mokytojos Svetlanos Gilienės, prancūzų kalbos mokytojos Ilonos Šukienės)  

Plačiau...

Mūsų valstybę subrandinusios seniausių gynybinių tinklų pajėgos

Piliakalniai – seniausieji mūsų protėvių gyvybių bei turto gynybiniai įrenginiai. Pats „piliakalnio“ pavadinimas yra senovinis, kilęs iš tų laikų, kai svarbiausias piliakalnyje stovėjusios medinės pilaitės elementas buvo iš žemių supilti jos pylimai. Lietuvių kalboje žodis „pilis“ kildinamas iš „pilti“, o tai siejasi ir su „iš-pil-dy-ti“, „pa-pil-dy-ti“, „pri-pil-dy-ti“, už-pil-dy-ti“, sykiu su „pilna-ti-s“, ir net su „pilv-ot-as“. […]

Plačiau...

Mokytojystės apšviestiems

Mokslo esmėtyros esmėvoka, išreikšta Algirdo J. Greimo semiotiniu kvadratu: S1 – Tau Mokslas S2  – štai šitoks jam, jai, jiems, joms mokymas-is ~S2 – mums moksliškumas, mokslingumas, mokysena, mokytumas, mokytojystė, mokslininkystė, mokinystė     ~S1 – man(o), aš mokinys, moksleivis, mokytojas, mokslininkas, mokslinčius Mokslas mokytinas mokytu mokymu-si.     Ko reikia mokytojui – rūpinimosi kitu, mažesniu, silpnesniu, […]

Plačiau...

Lietuvos holokausto aukoms atminti – po 80 metų

MALDA   Malda visiems holokausto metu nužudytiems žydams „Gailestingasis Dieve“ – „Eil Molei Rachamim“ (iš hebrajų kalbos vertė Phil Šapiro, į lietuvių kalbą – Aldona Šapiro) Kupinas gailestingumo Dieve, kuris gyveni Aukštybėse, ant savo dieviško buvimo sparnų, tarp šventų, tyrų ir šlovingų, spindinčių kaip dangus, suteik tikrą poilsį toms žydų sieloms, kurie ir mirties akivaizdoje  Tave […]

Plačiau...

Dusetų žydai – Lietuvos žiedai

Lietuvių kalbos meta-fizikoje, todėl ir lietuvių pa-sąmonėje, ž-y-d(eli)ai skleidžiasi kaip ž-ie-d(eli)ai. Įdomūs indoeuropiečių kalbose vykę garsų mainai ir pokyčiai. Ypatingi yra šiuo atveju ie, i, y balsiai ir dvibalsiai. Pavyzdžiui, lietuviškai ž-ie-ma, slavų kalbose z-i-ma, o induistų šventąja sanskrito kalba h-y-ma (iš čia kilęs ir Himalajų pavadinimas – „žiemos ar sniegynų ir ledynų lajos“); L-ie-tuva, o kitomis kalbomis L-i-tua, L-i-tva(kai) <…> Žiedo ir Žydo esmėvokų (esmėtyros) semiotinis sugretinimas: S1 – […]

Plačiau...

Žėrinčios staigmenos Pažiegėje: Giedriaus ir Daivos Indrašių žygeiviška, Viktoro Biloto būgiška…

Esmėtyros pleneras liepos 22–24 dienomis padovanojo du ryškius susitikimus ir per šimtą pataisytų esmėvokų.   Giedrius ir Daiva Indrašiai dovanoja mums žinią apie Žygeivių slėnį Šventosios Sėlių žemėje www.zygeiviuslenis.lt   Viktoro Biloto staigmena:    Juk tai Kazimiero Būgos rašysena!  Viktoras Bilotas K. Būgos lapelį rado 2017 m. Tomsko universiteto knygoje (pavadinimas su data ant lapelio yra). […]

Plačiau...

Pleneras Pažiegėje – esmėtyra en plein air

Mylintys lietuvių kalbą lauki-ami Pažiegėje – pastebėjimų, įsiklausymų ir įžvalgų plenere – Kazimiero Būgos gimtojoje sodyboje. Atvykti galite bet kada nuo liepos 22 iki 24 dienos (nuo ketvirtadienio iki šeštadienio). Jeigu nakvosite muziejaus sodyboje, atsivežkite palapines, kėdutes ir kitus (iš)(su)gyvenimo reikmenis. Pageidautina turėti (į)(užsi)rašymo ir (į)vaizdinimo priemones, interneto prieigą.   Ką veiksime? Brandinsime ir išbandysime […]

Plačiau...