Pasaulinė telekomunikacijų ir informacinės visuomenės diena

Gegužės 17-ą dieną pasaulyje švenčiama kasmetinė Pasaulinė telekomunikacijų ir informacinės visuomenės diena. Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (angl. International Telecommunication Union, ITU) paskelbė šių metų Pasaulinės technologijų ir informacinės visuomenės dienos temą – „Skaitmeninės transformacijos spartinimas iššūkių metu“ (angl. Accelerating Digital Transformation in challenging times). ITU pažymi, kad krizė dėl Covid-19 ligos ne tik parodė informacinių ir […]

Plačiau...

Kai(p) Milda mylėti(s) kviečia

Kaip švenčiame meilės, piršlybų ir giminės tęstinumo dievaitei Mildai skirtą šventę? Mildinės švenčiamos gegužės 13-tą, kai obelys pražysta žiedais ir ant pievos atsisėsti su mylimuoju jau visai nebebaisu.  Tai deivė, kurią turėjo kiekviena iškili senovės tauta: graikai – Afroditę, romėnai – Venerą, o lietuviai – Mildą. Deivės Mildos vardą ir su ja susijusią legendą išgarsino […]

Plačiau...

1791 m. Gegužės 3-iosios Konstitucija

1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijos priėmimas Karalių rūmų Senatorių salėje Varšuvoje. Dailininkas Žanas Pjeras Norblinas de la Gurdenas, apie 1791 m. „Trečiosios Gegužės tai polonezas, ponai! Gaivindamos ausis, džiaugsmu jas girdė stygos, Jaunimas veržės šokt, ant vietos nenustygo, O seniams muzika vėl priminė tą data, Ir Trečią Gegužės, ir seimą, ir senatą, Kur šlovino po […]

Plačiau...

Kur Taika, ten ir Kultūra, o kur Kultūra, ten ir Taika

Kultūros dienos semiotinė esmėtyra (esmėtyros klausimynas) Esmėvokos, išreikštos Greimo kvadratu – reikšmingomis semomis S1, ~S1, ~S2, S2 Pamatiniai supratimai Tau S1 man ~S1 mums ~S2 štai S2 Pritaikant diskursyvinių (figūratyvinės sklaidos – veiklos pobūdžio, vietos, laiko) reikšmių analizės sintezę  kalbant (skelbiant) paviršutiniškai:  dvidešimt viena Amerikos žemynų šalis pasirašė sutartį dėl kultūros vertybių apsaugos karo ir […]

Plačiau...

Velykų esmėvokos

  Esmėvokos, išreikštos Greimo kvadratu – reikšmingomis semomis S1, ~S1, ~S2, S2 Pamatiniai supratimai Tau S1 man ~S1 mums ~S2 štai S2 Pritaikant diskursyvinių (figūratyvinės sklaidos – veiklos pobūdžio, vietos, laiko) reikšmių analizės sintezę kalbant (skelbiant) paviršutiniškai:  Jėzus Kristus  prisikėlė iš numirusiųjų  I amžiuje  Jeruzalėje kas? kieno? Jėzus Kristus       ką? ką veikia? […]

Plačiau...

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos esmėtyra

Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos – semiotinė esmėtyra Esmėtyros klausimynas                                                    Esmėvokos, išreikštos Greimo kvadratu – reikšmingomis semomis S1,  ~S1,  ~S2,  S2 Pamatiniai supratimai Tau S1 man ~S1 mums ~S2 štai S2 […]

Plačiau...

Už jūsų ir mūsų laisvę!..

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – semiotinė esmėtyra Esmėtyros klausimynas Esmėvokos, išreikštos Greimo kvadratu – reikšmingomis semomis S1, ~S1, ~S2, S2 Pamatiniai supratimai Tau S1 man ~S1 mums ~S2 štai S2  kalbant paviršutiniškai „Lietuvos nepriklausomybės aktą“ pasirašo 20 Lietuvos Tarybos signatarų   1918 m. vasario 16 d.   Vilniuje (Vokietijos okupuotoje Lietuvoje) kas? […]

Plačiau...

Tau kokia Laisvės gynėjų dienos esmė – įprasmin(ta)ama sureikšmintomis žaismėmis?

Kazimiero Būgos memorialinis muziejus renka medžiagą virtualiai parodai Lietuvos Didingiausioji Kova. Labai laukiame kiekvieno asmeninės patirties ženklų, liudijančių 1991 m. sausio 13-osios ir viso išsilaisvinimo laikotarpio (nuo 1988 m. iki 1991 m.) atsitikimus. Prašome atsiųsti savo ar savo artimųjų prisiminimus, nugulusius to laikmečio aprašymuose, fotografijose, garso ir vaizdo įrašuose. Sykiu labai vertingi kiekvieno atsiminimai ir refleksijos  […]

Plačiau...

Pakeri Pakerys …

Kaz. Būgos gerbėjams ir Dusetiškiams skelbiamas profesoriaus – Lietuvos Didžiojo Kalbininko, Lituanistikos Dalykų Korifėjaus, Lingvistų Darbštaus Kalvio, Dusetiškių Laiminamo Kraštiečio … – Antano Pakerio laiškas, atsiųstas Dainorai Biliūnaitei, Vandai Normantienei, Dainorai Rimdeikienei ir Ryčiui Pivoriūnui. „Dėkoju už sveikinimus, linkiu ir Jums saugių, turiningų (ir turtingų – šaknis ta pati) 2021 metų.  Neseniai interneto platybėse radau K. […]

Plačiau...

Kas gyvena juodumoje ir septyniose t… ?

juodut juodutėlėj(e) juodumoj(e) … tolut tolutėlėj(e) tolumoj(e) … tankut tankutėlėj(e) tankumoj(e) … tuštut tuštutėlėj(e) tuštumoj(e) … tamsut tamsutėlėj(e) tamsumoj(e) … tyrut tyrutėlėj(e) tyrumoj(e) … tykut tykutėlėj(e) tykumoj(e) … tylut tylutėlėj(e) tylumoj(e) … gyvena skaidruma, artuma, erdvuma, pilnuma, šviesuma, vaisinguma, gyvuma, garsuma – DIEVuli(s) brungus … Kas užkoduota „Juodame kvadrate“?

Plačiau...