Kazimiero Būgos muziejus kviečia

Minėdami UNESCO  (Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos) ir Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtus Algirdo Juliaus Greimo metus bei  pasaulyje žinomo šio kalbotyrininko (semiotiko ir mitologo, kultūros ir literatūros kritiko, eseisto) šimtmetį, mėginkime kaskart aktualizuoti ir apmąstyti vieną didžiausių jo atradimų – semiotinį (giliųjų reikšmių) kvadratą. Lingvistikos Didžiojo Korifėjaus semiotinis kvadratas jį mąstantiesiems subrandina milijardų milijardus minčių. O kokios būtų vaisingiausios esmėvokos – esmiškai pamatiniai pavyzdžiai?

Pagerbdamas seserį Loretą, kuri išėjo ten, kur iškeliauja visi, pamėginau savo ir Jūsų gilesniam pamąstymui parašyti (savotiškai iliustruoti ar tematizuoti) gyvenimo, laiko ir anapusybės esmėvokas.

Gyvenimo esmėvoka:

·         S1 – tau esmiška gyventi (būt(yb)iška tapatybė, dieviška savastis, likimiška galia, visatos organiškų gyvybių visumoje) – iš stokos (stygiaus) ir geismo (stokojanti ir geidžianti prigimtis)

·         S2 – štai šitaip (objektyvu) kiekvienai gyvybei (gyvai būtybei) išsikvėpti, gyventi mirties linkui, mirti (mir-ti(s) / rim-ti(s), mar-us / ram-us, mar-ybė / ram-ybė) – nyktis ir (su)(si)naikinimas

·         ne S2 – mums ir jums (intersubjektyvu) iš meilės veiklai ir kalbai gim(dy)ti (gim-ti / mig-ti, gim-ęs / mig-ęs, gim-dyti / mig-dyti, (pri)gimtis / miegas) – kaita, sauga (tvermės užtikrinimas), steigtis (konstituavimas), sklaida

·         ne S1 – man (subjektyvu) atgimti (at-gimti naujam gyvenimui, atgyti, pagyti, išgyti, pri(si)kelti, pakylėti, kitaip gyventi, eiti ir vesti pirmyn, leisti(s) kitaip mąstyti) – rastìs, (at)(si)radimas, kūryba

Laiko esmėvoka:

·         S1 – tau laikiška būti(s) – laik-o esmė, laik-ytis būtyje (laik-e / kail-yje (kūne) diev-o / veid-o)

·         S2 – štai šitokie kiekvienam dabar(tiškėjantys) reiškiniai – dabar(tinis), čiadabartiškas (ne)meilus dėmesys, atida situacijoms, įvykiams, daiktams, augalams, gyvūnams, žmonėms, ženklams

·         ne S2 – mums ir jums praeitiškai (apie praeitį, iš praeities) veikti ir kalbėti – (ne)(pasi)tikėjimas prisiminimais, gebėjimais, įgūdžiais, įpročiais, papročiais, prietarais, tradicijomis, vertybėmis, gimtąja kalba, vartojamomis (išmoktomis) ir specializuotomis mokslų bei menų kalbomis, reikšmėmis

·         ne S1 – man ateitiškas (ateinantis, į ateitį nukreiptas) mąstymas (pažinimas, supratimas, paaiškinimas) – (ne)viltingas laukimas, geismai, norai, svajonės, ketinimai, misijos, vizijos, tikslai, uždaviniai, iššūkiai, numatomi poveikiai ir padariniai, prognozavimai, projekt(avim)ai, plan(avim)ai, prasmė(s)

Anapusybės esmėvoka:

·         S1 – tau anapusybė iki gimties ir po mirties – būtina būti(s)

·         S2 – štai šitokia kiekvienam juslinė šiapusybė – esmo fenomenų vietovė, atsirandantys, kintantys ir nykstantys esiniai, buviniai – galima būti(s)

·         ne S2 – mums ir jums kalbinė, įsivaizduojama amžinybė ir begalybė – amžina būti(s)

·         ne S1 – man duotas erdvėlaikis – baigtinis laikas ir ribota erdvė – atsitiktina būti(s)

Kitus esmėvokų pavyzdžius galite rasti preliminarioje Esmyno apmatų lentelėje. Žr. http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/k-bugos-ikvepti-ir-a-j-greimo-pakyleti-parasysime-lietuvos-didziaja-knyga-arba-kas-pasiims-nobelio-premija-kurios-nusipelne-algirdas-j-greimas. O, jeigu norėtumėte dalyvauti tautos kūrybinėje santalkoje ir išvien kurti visuotinį kalbinį paminklą Lietuvos šimtmečiui, tai kviečiame savo pačių sugalvotas ir parašytas esmėvokas siųsti elektroniniu paštu bugos.muziejus@zarasumuziejus.lt arba nesikuklindami atneškite aptarti, koreguoti (ar netgi vietoje išmėginti semiotinio kvadrato ir esmėvokų galią) į muziejaus salę seniūnijos pastate. Tai ar tapsite Esmyno bendraautoriais?                 

Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus salėje (Dusetų seniūnijos pastate, K. Būgos g. 31a, II aukštas) nuo rugsėjo 7 d. iki gruodžio 23 d. eksponuojama (citata kabutėse iš http://www.9fortomuziejus.lt/issigelbejes-lietuvos-zydu-vaikas-pasakoja-apie-soa) „Vilniaus Gaono žydų muziejaus kilnojamoji paroda „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ skiriama Holokausto metais nužudytiems Lietuvos žydų vaikams atminti. Daugiau kaip devyni iš dešimties prieš karą Lietuvoje gyvenusių žydų tapo masinių, sistemingų, metodiškų žudynių aukomis. Iš senų nuotraukų į mus žvelgia vaikai, kurių vardai ir žūties vietos žinomi, ir vaikai, kurių likimo konkrečiai mes nežinome, bet jų nuotraukos buvo rastos sudegintų getų griuvėsiuose.

Išgelbėti žydų vaikai pasakoja apie artimųjų netektį, nežmonišką įtampą ir kaustančią baimę, lydėjusią juos per visą karą. Tačiau ir tomis baisaus smurto, atgrasaus antisemitizmo ir kurstomos neapykantos dienomis atsirado žmonių, kurių ryžtas ir pasiaukojimas išgelbėjo ne vieną gyvybę.

Tikros išsigelbėjusių žydų vaikų istorijos, daugybė senų išraiškingų nuotraukų negali nesujaudinti tų, kurie nori pažinti savo krašto praeitį, prisiminti skaudžias, tragiškas netektis.“  

                   Sykiu čia galite susipažinti (apžiūrėti, patyrinėti) Dusetų krašto istorines (daugiausia rašytines, rankdarbines ir fotografines) vertybes, kurias XX a. antrojoje pusėje surinko vidurinės mokyklos kraštotyrininkai (vadovė Zofija Vilytė); taip pat yra ir dusetiškių (Leokadijos Malcienės, Romualdo Pučeko, Juozo Vainiaus, Marijos Varenbergienės, Liutauro Čepaičio ir kt.) dovanotų eksponatų. Labai prašome ir kitus žmones – mūsų bendruomenės patriotus! – dovanoti ar bent laikinai paskolinti eksponatus. Tik drauge galime sukurti įdomią ekspoziciją.

                   Prisiminkime, kad artėja ypatinga sukaktis, todėl muziejaus salėje ir interneto svetainėje veikia kraštotyros kūrybinė dirbtuvė ir vaizdinių (idėjų, eskizų, projektų, piešinių, fotografijų) paroda „Pamatykime 500 vaizdinių: Dusetų kraštas praeityje, dabartyje, ateityje“. Tad siekdami 2019 m. įprasminti Dusetų 500-čio jubiliejų (1519 m., pradedant statyti bažnyčią, buvo pirmą kartą paminėtas Dusetų vardas), pradėkime jam ruoštis jau dabar: kviečiame visus drąsiai kalbėtis ir (individualiai arba grupėmis) dalyvauti sumanymų (idėjų), jų apmatų (eskizų) bei vaizdinių (kūrybinių atlikčių) konkurse. Plačiau žr. http://www.buga.zarasumuziejus.lt/uncategorized/pamatykime-500-vaizdiniu-dusetu-krastas-praeityje-dabartyje-ateityje

                   Maloniai kviečiame apsilankyti darbo dienomis nuo 10.00 iki 16.00 val. (galima, iš anksto suderinus, ateiti ir kitu laiku).

Zarasų krašto muziejaus struktūrinis padalinys Kazimiero Būgos memorialinis muziejus,

Dusetos, K. Būgos g. 31a (II aukšte), tel. 861025972,

elektroninis paštas: bugos.muziejus@zarasumuziejus.lt,

interneto svetainė: http://www.buga.zarasumuziejus.lt

Rytis Pivoriūnas, muziejininkas-kultūrinės veiklos vadybininkas