Kas vyksta Kazimiero Būgos memorialiniame muziejuje

Kazimiero Būgos memorialiniame muziejuje (Dusetų seniūnijos pastatas, II aukštas) iki sausio 31 d. vyksta dokumentinės fotografijos paroda  Gimęs tai vietai ir toms pareigoms Prezidentas Aleksandras Stulginskis (1922-1926) (parengė Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune http://www.istorineprezidentura.lt)

2019 m. sukanka 100 metų Lietuvos Respublikos Prezidento institucijai. Tad kviečiame šiais metais giliau pažinti mūsų valstybės vadovus: šįsyk Aleksandrą Stulginskį – jauniausią prezidentą Europoje. Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras buvo baigęs Žemaičių kunigų seminariją Kaune, mokęsis Insbruko universiteto (Austrija) Teologijos-filosofijos fakultete,  baigęs Halės (Vokietija) universiteto Žemės ūkio institutą. 1941 m. sovietų valdžios ištremtas į Sibirą. 1952 m. nuteistas kalėti 25 metus, bet po sovietų despoto mirties paleistas, 1956 m. grįžo į Lietuvą.

Rengiame ir ugdomąsias pamokėles. Maloniai kviečiame apsilankyti darbo dienomis nuo 10.00 iki 16.00 val.

Sykiu čia kasdien vyksta ir saviugdos užsiėmimai – nuo 13 iki 15 val. popietės dvasinės dirbtuvės „Lietuvos šimtmečio prasmės“ (virtualių nuorodų – bibliotekos, videotekos, audiotekos – rinkimas ir sklaida, vieši popietės skaitymai, peržiūros bei klausymai, paskaitos ir pokalbiai, renginių apžvalgos, esmėvokų parodos ir kt.):

pirmadieniais Vydūno valandos,

antradieniais Būgos valandos,

trečiadieniais Vaižganto valandos,

ketvirtadieniais Smetonos valandos,

penktadieniais Nepriklausomybės kovų valandos.

Taigi kviečiame dalyvauti ir išvien puoselėti savo vidinę kultūrą.

Parašykite komentarą