Žinomos Kazimiero Būgos lankytos vietos

Tai pirminis žvilgsnis į dalį kalbininko Kazimiero Būgos (1879–1924) lankytų vietų. Duomenys žemėlapiui rinkti iš Zigmo Zinkevičiaus sudarytų Būgos raštų, chronologiškai sužymėtos juose paminėtos vietos. Analizė nėra baigtinė, nes dar neištirti visi Būgos laiškai (tai padarius žemėlapis gerokai pasipildytų vietovėmis Lietuvoje).

Pateikiamai du žemėlapiai ir du vaizdo įrašai.

  1. Pirmas žemėlapis rodo lankytas vietas, o linijos – kryptis, t. y. iš kur vykta kur.
  2. Antras žemėlapis rodo ne tik tas pačias lankytas vietas ir kryptis, bet rutuliukai žymi ir lankymosi dažnumą, t. y. kuo didesnis rutuliukas, tuo dažniau ten vykta ar būta.
  3. Pirmasis vaizdo įrašas rodo visą lankytų vietų seką chronologiškai.
  4. Antrasis įrašas rodo tą patį, ką pirmasis, tik jame priartinta Lietuva, todėl Permė ir Tomskas liko „už kadro“.

Kazimiero Būgos biografijos geografija – lankytų (ir gyventų) vietų žemėlapis

Žemėlapius parengė Ernesta Kazakėnaitė, Lietuvių kalbos instituto darbuotoja ir Vilniaus universiteto dėstytoja.