Vasario 16-osios pamatinės išvados

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – semiotinės esmėtyros išvados

Kalbant paviršutiniškai (figūratyvinis lygmuo): „Lietuvos nepriklausomybės aktą“ pasirašo 20 Lietuvos Tarybos signatarų 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje (Vokietijos okupuotoje Lietuvoje).

Pasakojant giliau (naratyvinis lygmuo): Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių vyriausybėms, Lietuvos žmonėms Lietuvos Taryba – 20 signatarų – paskelbė, kad lietuvių tauta atkuria Lietuvos valstybę su sostine Vilniumi.

Pasakojant dar giliau (sociosemiotinis lygmuo): Lietuvos valstybė atkurta – Lietuvos Tarybai politiškai kovojant su kaizerine Vokietija, vėliau – kariaujant ir derantis su Vokietija, Rusija, Lenkija – „Lietuvos nepriklausomybės aktu“ 1917–1920 m. įvykių kontekste.

Išmąstant giliausiai, abstrakčiausiai (loginis-semantinis lygmuo): laisvė  priklauso(ma) nuo išsivadavimo iš priespaudos; tautos nepriklausomybė (atkurta valstybė) pripažįstama (ginama) kitų valstybių, remiantis tautų apsisprendimo teise, nuo politinės okupacijos ir išnaudojimo.

Daugiau žr.: 

Už jūsų ir mūsų laisvę!..