„Tėvynės kaip istorijos palikti negalima, kadangi … “

Vienas geriausių išmintingiausių rašinių apie tėvynę ir išeiviją (rašyta XX a. 8-ame dešimtmetyje):

Antanas Maceina. Asmens buvojimas svetur

 

Lietuvių kalbos, prokalbės sai-s-tuma pati pra-kalba, o lietuviškų dermių kerai (šaknys) at-skleidžia esmes: Tau ta Tau-ta – tau-t-ybė, tau-t-iečiai ir pro-Tėv-ynė – pro-tėv-i-ai, tav-ieji, tav-iškiai, Tav-o, Tau, Tau-tai – tai Tau