„Tėvynės kaip istorijos palikti negalima, kadangi … “

Vienas geriausių išmintingiausių rašinių apie tėvynę ir išeiviją (rašyta XX a. 8-ame dešimtmetyje; skelbiame iš žurnalo „Gyvieji šaltiniai“ 2019 m. nr.3):

Antanas Maceina. Asmens buvojimas svetur

Lietuvių kalbos, prokalbės sai-s-tuma pati pra-kalba, o Lietuviškų Dermių Kerai (šaknys) at-skleidžia esmes: Tau ta Tau-ta – tau-t-ybė, tau-t-iečiai ir pro-Tėv-ynė – pro-tėv-i-ai, tav-ieji, tav-iškiai, Tav-o, Tau, Tau-tai – tai Tau 

Ir dar Antanas Maceina. Trys europiečio iliuzijos komunizmo akivaizdoje