Šypsenos šypsosi besišypsančiais šypsniais… šiandien – ypač policininkams

Kiekvieną pirmą spalio mėnesio penktadienį visas pasaulis švenčia tarptautinę šypsenos dieną. Šią dieną švęsti pasiūlė Harvey Ball (1921 07 10 – 2001 04 12) iš Masačiusetso valstijos, JAV. 1963 m. draudimo kompanijos „State Mutual Life Assurance Company of America“ užsakymu jis sukūrė firminį šypsenėlės ženklą – geltoną saulytę su taškeliais-akimis ir šypsena. Greitai šis ženklas labai išpopuliarėjo, buvo pradėtas naudoti ant marškinėlių, kepuraičių.

Tarptautinė šypsenos diena švenčiama nuo 1999 m. Ją įsteigęs Harvey Ball kvietė žmones dalinti šypsenas. „Daryk gerus darbus. Džiugink kitus. Šią dieną padėk atsirasti bent vienai šypsenai“ ( „Do an act of kindness. Help one person smile“), – sakė jis. Dalinkitės šypsenomis ir gyvai, ir siųsdami šypsenėlės ženklus internetu.

Šypsenos esmėvoka, išreikšta Greimo semiotiniu kvadratu : šypsenos šypsosi besišypsančiais (-iųjų) šypsniais

S1 – Tau šypsenos S– štai šitokie jam, jai, jiems, joms šypsniai
~S2 – mums šypsosi ~S1 – man besišypsantieji

 

Vakar buvo Lietuvos kelių policijos diena, šiandien – policijos

1932 m. spalio 1-ąją Kaune buvo įsteigtos kelios specialiosios policijos rūšys, viena iš jų – judėjimo tvarkymo reikalų. Ši data laikoma Lietuvos kelių policijos pradžia.

Tarpukario Kaune, laikinojoje Lietuvos sostinėje, tuomet buvo daugiausia judėjimo. Keičiantis padalinių pavadinimams – judėjimo, eismo policijos, valstybinės autoinspekcijos, kelių policijos, pareigūnai visada atliko iš esmės tą patį darbą: reguliavo transporto eismą, rūpinosi jo saugumu, aiškino visuomenei eismo saugumo principus, vykdė saugaus eismo priežiūrą ir drausmino nenorinčiuosius laikytis nustatytos eismo tvarkos.

Jau 1928 metais Lietuvos (be Vilniaus) keliais ir gatvėmis riedėjo 926 lengvieji automobiliai, 186 sunkvežimiai, 139 autobusai ir 464 motociklai. Gausėjant transporto priemonių, atsirado poreikis užtikrinti tvarką keliuose ir gatvėse, todėl Kauno policininkai pradėjo mokytis gatvių eismo reguliavimo.

Pirmasis šviesoforas buvo įrengtas 1947 m. Vilniuje, Pylimo ir J. Basanavičiaus gatvių sankryžoje. Jo signalus perjungdavo šalia budintis autoinspekcijos darbuotojas, o pirmasis elektroninis šviesoforas pastatytas toje pačioje sankryžoje pastatytas 1957 m. rudenį.

Lietuvos valstybei stiprėjant, atsirado modernių transporto priemonių, šiuolaikiškų ryšio ir specialiųjų priemonių, alkoholio ir greičio matuoklių.

Šiuolaikinės kelių policijos uždavinys – užtikrinti eismo saugumą ir mažinti nelaimių skaičių šalies keliuose.

Parengta pagal Lietuvos kelių policijos tarnybos pranešimą.

Angelų sargų arba Policijos diena

Atkuriant nepriklausomos Lietuvos valstybės institucijas, 1990 m. gruodžio 11 d. priimtas Lietuvos Respublikos policijos įstatymas, sukurta ir Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje pašventinta policijos vėliava, kurioje įrašyti prasmingi žodžiai: „Įstatymas ir teisėtumas“, atkurta Policijos diena – spalio 2-oji.

Kilniems priesakams vykdyti bei policijos darbuotojams rengti pirmaisiais nepriklausomybės metais Lietuvoje duris atvėrė Teisės akademija, jos filialas Kaune, Klaipėdos aukštesnioji policijos mokykla.

Lietuvos policijos tradicijos buvo kuriamos ne vieną dešimtmetį. Pradžią davė 1918-1924 m. Lietuvoje įkurta milicijos organizacija, dirbo milicininkai savanoriai. 1924 m. sausio 1 d. milicija oficialiai pervardyta į policiją. Jos veiklą reglamentavo to meto įstatymai ir statutai. Pagrindiniai jų: 1920 m. gegužės 14 d. Milicijos įstatymas, 1935 m. gegužės 19 d. Valstybinio saugumo departamento statutas, Policijos aplinkraščių Sąvados ir Instrukcija policijos tarnautojams.

Nuo 1924 m. policijos organizacija ne kartą keitėsi. Iš pradžių policijos reikalus tvarkė Vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamentas. Vėliau jis buvo reorganizuotas ir 1935 m. sausio 1 d. įkurtas Policijos departamentas, kuriam priklausė viešoji arba tvarkos, geležinkelio, pasienio, privatinė ir vandens kelių policija. Kriminalinė policija veikė kaip atskira Valstybės saugumo departamento dalis.

Šiandien Lietuvos policija, nors ir orientuota į prieškarinės policijos tradicijas, turi kitokią struktūrą. Yra dvi sudėtinės policijos dalys: kriminalinė ir viešoji. Tai vientisa policijos organizacija, kurios jungiamoji ir vadovaujamoji grandis – Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

Policijos departamento tarnybos, skyriai palaiko glaudžius ryšius su užsienio valstybėmis, keičiasi delegacijomis, bendradarbiauja rengiant bendras programas, analizuoja bei prognozuoja kriminogeninę situaciją, keičiasi darbo patirtimi. Sudaro bendradarbiavimo sutartis, nagrinėja nusikalstamumo didėjimo tendencijas, sąlygas bei priežastis, palaiko viešąją tvarką, vykdo prevencines programas, bendradarbiauja su valstybinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis.

Policijos esmėvoka: policija padeda ginamuosius apsaugoti 

S1 – Tau policija (vok. Polizei, kilęs iš gr. politéia – miesto valdymas), teisėsauga S– štai šitoks jam, jai, jiems, joms valstybės (ap)saugojimas
~S2 – mums pagalba (su)(iš)laikant nusikaltusiuosius (nusikaltėlius) ~S1 – man nukentėjusiųjų ginimas (ginamieji)

 Lietuvos policijos šūkis – Ginti. Saugoti. Padėti.