Velykų esmėvokos

 

Esmėvokos, išreikštos Greimo kvadratu – reikšmingomis semomis S1, ~S1, ~S2, S2
Pamatiniai supratimai Tau S1 man ~S1 mums ~S2 štai S2
Pritaikant diskursyvinių (figūratyvinės sklaidos – veiklos pobūdžio, vietos, laiko) reikšmių analizės sintezę
kalbant (skelbiant) paviršutiniškai:  Jėzus Kristus  prisikėlė iš numirusiųjų  I amžiuje  Jeruzalėje
kas? kieno? Jėzus Kristus      
ką? ką veikia?   prisikėlimas iš numirusiųjų po nukryžiavimo (trečią dieną po jo mirties)    
kada?     pirmas amžius  
kur?       Jeruzalė
Pritaikant (semio)naratyvinių (aktantinio modelio, naratyvinės schemos, išbandymo) reikšmių analizės sintezę
pasakojant giliau:  Dievo valia  Kristus prisikėlė Naujojo Testamento liudijimu išganyti žmonijos
kodėl? (programa Adresatui, pripažinimas (sankcija) ir šlovinamasis išbandymas) Dievo Tėvo valia      
Kas? kieno? (kompetencijos įgijimas ir kvalifikacinis išbandymas subjektui, herojui, jo pagalbininkai bei priešininkai)   Jėzaus Kristaus gyvenimas, kančia, mirtis ir prisikėlimas iš numirusiųjų; atitinkamai – tikinčiųjų atminimo liturgija Didžiąją savaitę    
kaip? (Adresanto manipuliacija, Lėmėjo įtikinėjimai)     apaštalų ir amžininkų liudijimai, aprašyti Naujajame Testamente  
koks? (vertės Objektas, atliktis ir lemiamasis išbandymas)       žmonijos išganymas, atpirkimas
Pritaikant sociosemiotinių reikšmių analizės sintezę
pasakojant dar giliau: Krikščionių tikėjimas  Jėzumi Kristumi  remiasi evangelizacija  Naujojo Testamento
kodėl tokia programa? Tikėjimas krikščionišku – katalikišku, stačiatikišku, protestantišku arba ekumenišku – mokymu      
kieno (ne)su(si)derinimai?   Kristaus mokymo (pa)sekėjai ir konkuruojantys priešininkai    
kaip manipuliuoja(ma)?     evangelizacijos ir krikščioniški gyvenimo būdai  
kokie atsitikimai?

 

      kaip aprašyta Evangelijose ir Naujajame Testamente
Pritaikant loginių-semantinių reikšmių (elementariųjų reikšmės struktūrų) analizės sintezę
išmąstant abstrakčiausiai, logiškai-semantiškai giliausiai:  

Dievas apsireiškia žmonijai

 

Sūnaus asmenyje

 

Šventosios Dvasios veikimu

 

Dievo Tėvo valia

kokia Tau yra (esama) esmė? Dievo apsireiškimas žmonijai (Dievas tampa žmogumi)      
kokios man suprantamos prasmės?    Jėzaus Kristaus istorinė asmenybė (jo mokymas)    
kokios mums (į)kalb(intos)a(mos) reikšmės?     Šventosios Dvasios veikimas (Bažnyčios (į)steigimas, jos doktrina, bendruomenė, liturgija)  
kokios štai šitaip (apsi)reiškiamos žaismės?       Dievo Tėvo valia (kūrinijos istorija)