Suspaustas laikas Dusetose

Rugsėjo 17 d. Dusetose įvyko tarptautinis alternatyvaus kino ir meno festivalis „Suspaustas laikas“.  Suspaudimo, sutraukimo, suvienijimo, sutelkimo esmėvokos, išreikštos Greimo semiotiniu kvadratu:  (su)spaudimas (pa)greitina lėtą plėtimą (plėtrą),  (su)traukimas (su)trumpina ilgą (iš)tempimą, (su)vienijimas mažina didelį dauginimą, (su)telkimas (su)renka (iš)mėtytą (-omą) (iš)skaidymą          S1 – Tau (su)spausti, (su)traukti, (su)vienyti, (su)telkti S2  – štai šitaip jam, jai, … Tęskite Suspaustas laikas Dusetose skaitymą