Suspaustas laikas Dusetose

Rugsėjo 17 d. Dusetose įvyko tarptautinis alternatyvaus kino ir meno festivalis „Suspaustas laikas“. 

Suspaudimo, sutraukimo, suvienijimo, sutelkimo esmėvokos, išreikštos Greimo semiotiniu kvadratu

(su)spaudimas (pa)greitina lėtą plėtimą (plėtrą), 

(su)traukimas (su)trumpina ilgą (iš)tempimą,

(su)vienijimas mažina didelį dauginimą,

(su)telkimas (su)renka (iš)mėtytą (-omą) (iš)skaidymą         

S1 – Tau (su)spausti, (su)traukti, (su)vienyti, (su)telkti S– štai šitaip jam, jai, jiems, joms (iš)plėsti, (iš)tempti, (pri)dauginti, (iš)skaidyti
~S2 – mums (pa)greitinti, (pa)trumpinti, (su)mažinti, (su)rinkti ~S1 – man (pa)lėtinti, (pa)ilginti, (pa)didinti, (iš)mėtyti