Rugsėjo 22 d. – rudens lygiadienis, piliakalnių sąšauka, baltų vienybė, M. K. Čiurlionio gimtadienis…

Liberto Klimkos apžvalginis straipsnis Nuo Mataušo – kepeliušas už pečiaus

Baltų vienybės ugnies sąšauka 2020-09-22

Vosgėlių piliakalnis

Piliakalnio esmėvoka (esmės tapsmo suvokimas) ir Lietuviškosios Dvasios Kalbosklaida, išreikšta Greimo semiotiniu kvadratu

Ant piliakalnio (prie gyvenviečių) įrengdavo pilį (gynybinį įtvirtinimą arba pavojaus, grėsmės ugniakurą) greta piliečių šventviečių

S1 – Tau piliakalniai – gamtos kalvos, gamtovaizdžiai, gamtos paveldas. Piliakalniai (su)pilti, (iš)pildomi – tampa (piliakalnių tapsmas): piliakalniai (su)pilti piliečių (iš)(pa)pildymais ir pylimais S– štai šitokios jam, jai, jiems, joms šventvietės – alkakalniai, pilkapynai, pil(sen)kapiai, kultūros paveldas. Šventvietės (pa)švenčiamos – naikina(mos), nyksta, niekėja, miršta: šventvietės (pa)švenčiamos švenčiančiųjų šventėmis
~S2 – mums gyvenvietės, pilys –gynybinių įtvirtinimų ir ugnies sąšaukų tinklas, istorinis paveldas. Gyvenvietė gyvenama – (iš)saugo(si)(ma), skleidžia(si)(ma), (pa)gelbsti: gyvenvietėse gyvena gyvi gyventojai ~S1 – man(o) gyventojai, piliečiai  – genties, tautos ir tėvynės kūrėjai, asmenybių paveldas. Kūrėjai (su)kuria – (į)kuria, (į)steigia, (at)(iš)randa: kūrėjai (su)kuria kūrybiškus kūrinius