Rudeninėje obuolių alėjoje…

Rugsėjo 26 d. Dusetų Pauliaus Širvio parke įvyko rajoninė amatų ir derliaus šventė „Rudeninė obuolių alėja“.

Mugės esmėvoka (esmės tapsmo suvokimas) ir Lietuviškosios Dvasios Kalbosklaida, išreikšta Greimo semiotiniu kvadratu: parduotuvė parduoda pirkėjams pirkinius

S1 – Tau parduotuvė, prekybvietė, prekybos centras, turgus, mugė.

Parduotuvės parduoda – tampa (parduotuvės tapsmas): (per)parduotuvės (per)parduoda (per)parduotinus (per)(par)davinius

S– štai šitokie jam, jai, jiems, joms pirkiniai, (per)(par)daviniai, derlius, gaminiai, paslaugos, prekės.

Pirkiniai perkami – naikina(mi), nyksta, niekėja, miršta: (per)pirkiniai (per)perkami (per)perkančių (per)pirkėjų, gaminiai gaminami gaminančių gamintojų, paslaugos (per)teikiamos paslaugių paslauginink(i)ų

~S2 – mums pardavėjai, prekeiviai prekybininkai, prekiautojai, paslaugininkai. 

Pardavėjai parduoda – (iš)saugo(si)(mi) skleidžia(si)(mi), (pa)gelbsti: (per)pardavėjai (per)parduoda (per)parduodamus (per)pardavimus

~S1 – man(o) pirkėjai. 

Pirkėjai perka – (su)kuria, (į)steigia, (at)(iš)randa: (per)pirkėjai (per)perka (per)(į)perkamus (per)pirkinius