Lietuvybos „Vasara Pažiegėjė“

Kviečiame Būgovėn – į lietuvybos pratybas Kazimiero Būgos gimtinėje.

Kasdien (išskyrus sekmadienį ir pirmadienį) nuo 13 iki 15 valandos Pažiegėje vyksta kūrybinė santalka

LIETUVYNAS – LIETUVIŲ DVASIOS KALBYNAS.

Deramai pagerbdami mūsų didįjį kalbininką, siekiame prasmingai plėtoti jo pradėtus darbus.

Ar norite palavinti lietuvybos įgūdžius ir net tapti visuotinio esmyno – LIETUVYNO – bičiuliškais kūrėjais ?

Numatomi ir susitikimai su (ne)žinomais Lietuvos tyrinėtojais.

Siūlykite, su kuo norėtumėte susitikti, pasikalbėti… – kieno atradimai jus domina ?

Kas norėtumėte parodyti savo atrastas lietuvybes (bet kurio dalyko, pateikiamo lietuvių kalba) ?

Kerų (kal-b-, kilb-, klib-, kolb-, kul-b-, kel-, lak-, lik-, kit-, tik-, tir-, rit-, jor-, roj-) kerėjimai

Kalb-ukas kilb-ukas

Kal-b-ėjo lak-iai

Kad kalb-os iš-klib-usiai kalb-a

TiK-ė-KiT jūs tuo arba ne

Kit-aip ir nu-tik-t negalėjo

Juk kalb-os kaip kolb-os

Tir-inėt rit-inėt Tik-rovei

Kaip kul-b-ės kal-adės

Lik-imui kal-iam ir lik-iam

Per jor-ės roj-ų kel-iaujant…

Klauskite, siūlykite rašydami rytispivoriunas@gmail.com