Kur Taika, ten ir Kultūra, o kur Kultūra, ten ir Taika

Kultūros dienos semiotinė esmėtyra (esmėtyros klausimynas)

Esmėvokos, išreikštos Greimo kvadratu – reikšmingomis semomis S1, ~S1, ~S2, S2
Pamatiniai supratimai Tau S1 man ~S1 mums ~S2 štai S2
Pritaikant diskursyvinių (figūratyvinės sklaidos – veiklos pobūdžio, vietos, laiko) reikšmių analizės sintezę
 kalbant (skelbiant) paviršutiniškai:  dvidešimt viena Amerikos žemynų šalis pasirašė sutartį dėl kultūros vertybių apsaugos karo ir taikos metu  1935 metų balandžio 15 d.  Vašingtone
kas? kieno? JAV prezidentas F. Ruzveltas ir dvidešimties Lotynų Amerikos šalių atstovai      
ką? ką veikia?   ratifikavo Rericho Paktą – sutartį dėl meno bei mokslo įstaigų ir istorinių paminklų išsaugojimo    
kada?     1935 metų balandžio 15 d.  
kur?       Vašingtone, JAV

 

Pritaikant (semio)naratyvinių (aktantinio modelio, naratyvinės schemos, išbandymo) reikšmių analizės sintezę
 pasakojant giliau: siekdamos saugoti kultūrines vertybes valstybės mini ratifikuoto  Rericho Pakto pretekstu   Kultūros dieną (balandžio 15 d.)
kodėl? (programa Adresatui, pripažinimas (sankcija) ir šlovinamasis išbandymas) paskatinimas saugoti visos žmonijos kultūrines vertybes      
Kas? kieno? (kompetencijos įgijimas ir kvalifikacinis išbandymas subjektui, herojui, jo pagalbininkai bei priešininkai)   daugiau nei 30-yje šalių visuomenės grupės balandžio 15 dieną, iškeldamos Taikos vėliavą (meno, mokslo ir religijos simbolį), įvairiai ir prasmingai pamini    
kaip? (Adresanto manipuliacija, Lėmėjo įtikinėjimai)     sureikšminant 1935-04-15 pasirašytą sutartį dėl meno bei mokslo įstaigų ir istorinių paminklų apsaugos karo ir taikos metu  
koks? (vertės Objektas, atliktis ir lemiamasis išbandymas)       Pasaulinės kultūros dienos žaismingumas
Pritaikant sociosemiotinių reikšmių analizės sintezę

pasakojant dar giliau:

 kultūros vertybės  (per)kuriamos, steigiamos  išsaugomu, palaikomu  publikos vartojimu
kodėl tokia programa? pasiryžimas saugoti ir puoselėti dvasines bei materialines kultūros vertybes      
kieno (ne)su(si)derinimai?   kūrėjų, menininkų, kultūros darbuotojų    
kaip manipuliuoja(ma)?     saugant, globojant, rūpinantis  
kokie atsitikimai?

 

      kūrinių vartojimas, naikinimas
Pritaikant loginių-semantinių reikšmių (elementariųjų reikšmės struktūrų) analizės sintezę
išmąstant abstrakčiausiai, logiškai-semantiškai giliausiai:

 kultūra (žmonija)

 apmąstoma (įsisąmonina)  (į)kalbinamais (sudvasinamas, interpretuojamas)

 gamtos reiškiniais (juslines patirtis)

kokia Tau yra (esama) esmė? kultūra, žmonija žmogiškumas        
kokios man suprantamos prasmės?    sąmon(yb)ė(s), sąmoningų būtybių mąstymas ir vaizduotė    
kokios mums (į)kalb(intos)a(mos) reikšmės?     (į)(pra)kalbinimai, sudvasinimai, interpretacijos  
kokios štai šitaip (apsi)reiškiamos žaismės?       gamta, reiškiniai, fizinės raiškos, empirinė patirtis, juslinė artuma