Pasaulinė telekomunikacijų ir informacinės visuomenės diena

Gegužės 17-ą dieną pasaulyje švenčiama kasmetinė Pasaulinė telekomunikacijų ir informacinės visuomenės diena. Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (angl. International Telecommunication Union, ITU) paskelbė šių metų Pasaulinės technologijų ir informacinės visuomenės dienos temą – „Skaitmeninės transformacijos spartinimas iššūkių metu“ (angl. Accelerating Digital Transformation in challenging times). ITU pažymi, kad krizė dėl Covid-19 ligos ne tik parodė informacinių ir ryšių technologijų svarbą visuomenės gyvenime, tačiau ir parodė ypatingai skaitmeninę nelygybę tarp šalių ir jų viduje. Todėl ITU pabrėžia, kad ypatingai svarbu spartinti skaitmeninę transformaciją ir siekti pagrindinių „Prisijunkite 2030” darbotvarkės tikslų: augimas, įtraukimas, tvarumas, inovacijos ir partnerystė.

ITU skelbiama pasaulinė informacinių ir ryšių technologijų naudojimo statistika rodo, kad:
•    2019 m. pasaulyje 57 proc. namų ūkių namuose turėjo prieigą prie interneto. Tuo tarpu pasaulyje 72 proc. namų ūkių mieste turėjo namuose prieigą prie interneto, o kaimo vietovėse tik 37 proc. namų ūkių.
•    2020 m. pasaulyje beveik 85 proc. gyventojų turėjo galimybę naudotis 4G judriojo ryšio tinklu. Pasaulyje 95 proc. miesto gyventojų turėjo galimybę naudotis 4G judriojo tinklo ryšiu, tuo tarpu kaimo vietovėse – 71 proc.
•    2019 m. pasaulyje internetu naudojosi šiek tiek daugiau kaip pusė (51 proc.) gyventojų, tačiau daugiau internetas naudojamas jaunimo tarpe – 69 proc. jaunų žmonių (15-24 m. amžiaus) naudojosi internetu.
•    2019 m. vis dar pasaulyje daugiau vyrų naudojosi internetu – 55 proc., tuo tarpu moterų – 48 proc.

Pasaulinė telekomunikacijų ir informacinės visuomenės diena visame pasaulyje švenčiama ITU iniciatyva. Pasaulinės telekomunikacijų ir informacinės visuomenės dienos tikslas – informuoti ir šviesti visuomenę apie galimybes, kurias visuomenėms ir ekonomikoms atveria interneto bei kitų informacinių ir ryšių technologijų naudojimas, ir skaitmeninės atskirties mažinimo būdus. Ši diena pasaulyje minima jau 52-ąjį kartą.

Semiotinė esmėtyra (esmėtyros klausimynas)

Esmėvokos, išreikštos Greimo kvadratu – reikšmingomis semomis S1, ~S1, ~S2, S2

Pamatiniai supratimai Tau S1 man ~S1 mums ~S2 štai S2
Pritaikant diskursyvinių (figūratyvinės sklaidos – veiklos pobūdžio, vietos, laiko) reikšmių analizės sintezę
kalbant (skelbiant) paviršutiniškai: Tarptautinę telekomunikacijų sąjungą  įsteigė dvidešimt valstybių 1865 m. gegužės 17 d. Paryžiuje
ką? ką veikia? buvo pasirašytas pirmasis tarptautinis telegrafijos susitarimas ir įkurta Tarptautinė telegrafijos sąjunga, nuo 1932 m. pervadinta Tarptautine telekomunikacijų sąjunga („International Telecommunication Union“).      
kas? kieno?   dvidešimt valstybių (1990 m. šioje sąjungoje jau buvo 166 valstybės)    
kada?     1865 m. gegužės 17 d.  
kur?       Paryžiuje (Sąjungos būstinė įkurta Ženevoje)
Pritaikant (semio)naratyvinių (aktantinio modelio, naratyvinės schemos, išbandymo) reikšmių analizės sintezę
pasakojant giliau: visuomenė siekia IT poveikio įvertinimo gegužės 17 d. 
kodėl? (programa Adresatui, pripažinimas (sankcija) ir šlovinamasis išbandymas) visuomenės poreikis ir teisė būti informuotai      
Kas? kieno? (kompetencijos įgijimas ir kvalifikacinis išbandymas Subjektui, Herojui, jo pagalbininkai bei priešininkai)   Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga    
kaip? (Adresanto – kaip Lėmėjo –  manipuliacija, įtikinėjimai)     informacinių ir ryšių technologijų pažangos poveikiu  
koks? (vertės Objektas, atliktis ir lemiamasis išbandymas)       šios dienos tikslas – informuoti ir šviesti visuomenę apie galimybes, kurias visuomenėms ir ekonomikoms atveria interneto bei kitų informacinių ir ryšių technologijų naudojimas, ir skaitmeninės atskirties mažinimo būdus
Pritaikant sociosemiotinių reikšmių analizės sintezę
pasakojant dar giliau: Pasaulinę telekomunikacijų ir informacinės visuomenės dieną supažindinama (ši diena pasaulyje minima jau 52-ąjį kartą, Lietuvoje – nuo 2007-ųjų metų) su buvusiais ir esamais atsitikimais, faktais
kodėl tokia programa? 2006 m. Jungtinių Tautų Nacionalinės asamblėjos sprendimu gegužės 17-oji buvo paskelbta Pasaulio ryšių ir informacinės visuomenės diena. Iki tol ši diena buvo minima kaip Pasaulio telekomunikacijų diena, prisimenant 1865 m. gegužės 17-ąją, kuomet buvo pasirašyta pirmoji Tarptautinė telegrafo konvencija ir sukurta Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga      
kieno (ne)su(si)derinimai?   valstybių atstovų nustatomi bendri ryšių standartai ir taisyklės    
kaip manipuliuoja(ma)?     1865 m. gegužės 17-ąją, po dviejų su puse derybos mėnesių, tarp 20 šalių buvo pasirašytas pirmasis tarptautinis telegrafijos susitarimas ir įkurta Tarptautinė telegrafijos sąjunga <…>  
kokie atsitikimai?

 

      Viskas prasidėjo nuo to, kad 1844 gegužės 24 d. Samuelis Morsas išsiuntė pirmą savo žinutę telegrafu tarp Vašingtono ir Baltimorės. Tačiau tik po 10 metų telegrafas tapo prieinamas visiems ir tada – tik valstybės ribose. Kiekviena šalis naudojo skirtingas sistemas. 1864 m. pasirodė keletas regioninių tarnybų. Galiausiai, 1865 m. 20 Europos valstybių susitiko aptarti tarptautinio ryšio plano. Valstybių atstovai nustatė bendrus ryšio įrangos standartus, bendras instrukcijas ir eksploatavimo taisykles. Dar žr.: https://ivpk.lrv.lt/lt/naujienos/siandien-minima-pasauline-telekomunikaciju-ir-informacines-visuomenes-diena-1
Pritaikant loginių-semantinių reikšmių (elementariųjų reikšmės struktūrų) analizės sintezę
išmąstant abstrakčiausiai, logiškai-semantiškai giliausiai: pasaulis interpretuojamas visuomenės informacija
kokia Tau yra (esama) esmė? pasaulis, intelekto veikla (Jurijus Lotmanas)      
kokios man suprantamos prasmės?    istorinės interpretacijos, naujų tekstų kūrimas (semiosfera – kultūros reiškimasis)    
kokios mums (į)kalb(intos)a(mos) reikšmės?     visuomenė, mokymo integracija, atmintis (istorijos semiotika)  
kokios štai šitaip (apsi)reiškiamos žaismės?       dalykų informacija, informacijos perdavimas (semiotinė teksto sąranga)

Jei turite pastabų ar patarimų, rašykite rytispivoriunas@gmail.com  

Kaip galėtume patobulinti esmėtyros klausimyną?