Kazimieras Būga tarpdalykinėje laiko juostoje

Paminėtas kalbininkas Kazimieras Būga 

(Austėjos Gaulytės straipsnis gimnazijos svetainėje)

 

Laiko juosta apie kalbininką Kazimierą Būgą 

(darbavosi 7-8 kl. mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojų Dainoros Biliūnaitės bei Vandos Normantienės,  istorijos mokytojo Rimanto Garuolio,  geografijos mokytojos Svetlanos Gilienės, prancūzų kalbos mokytojos Ilonos Šukienės)