Muziejų dieną apie muzealumą Dusetų (k)raštuose

1977 m. Maskvoje vyko 11-oji Tarptautinės muziejų tarybos konferencija, joje buvo nuspręsta minėti Tarptautinę muziejų dieną. Tarptautinė muziejų diena pasaulyje minima 43-ią kartą. Nuo 1978 m. ši šventė gegužės 18 d. minima 150 šalių. Per Tarptautinę muziejų dieną įvairių šalių muziejuose rengiamos atvirų durų dienos, konferencijos, muziejų naktys.

Dusetų krašto muziejininkystė

Semiotinė esmėtyra (esmėtyros klausimynas)

Esmėvokos, išreikštos Greimo kvadratu – reikšmingomis semomis S1, ~S1, ~S2, S2

Pamatiniai supratimai Tau S1 man ~S1 mums ~S2 štai S2
Pritaikant diskursyvinių (figūratyvinės sklaidos – veiklos pobūdžio, vietos, laiko) reikšmių analizės sintezę
kalbant (skelbiant) paviršutiniškai

 

 

 

 

1) Kraštotyrinę K. Būgos vardo draugiją

2) Kraštotyros ir K. Būgos vardo muziejaus veiklas

3) Kraštotyrinę veiklą ir visuomeninį kraštotyros muziejų

4) K. Būgos memorialinis muziejus

5) Dusetų dailės galerija

6) Skulptūrų parkas

7) Sartų regioninio parko Lankytojų centro ekspozicija

8) Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus parodų salė

9) 65 kultūros paveldo objektai

1) įsteigė dusetiškiai

2) aktyviai vykdė Antanas Mažiulis

3) plėtojo K. Būgos vidurinės mokyklos mokytojai

4) įsteigtas ir įrengtas

5) įkurta

6) atidarytas

7) įrengta

8) veikė

9) saugomi

 

1) 1935 m.

2) 1933–1944 m.

3) XX a. antroje pusėje

4) 1973 m.

5) 1995 m.

6) 2008 m.

7) 2012 m.

8) 2017–2020 m.

9) šiais laikais

 

1) Dusetų mokykloje

2) Dusetų krašte

3) Dusetų K. Būgos vidurinės mokyklos pastate

4) Pažiegėje – K. Būgos gimtojoje sodyboje

5) Dusetose

6) prie Sartų ežero

7) Sartų regioninio parko Lankytojų centre

8) Zarasų krašto patalpose Dusetų seniūnijos pastate

9) Dusetų seniūnijoje

ką? ką veikia? 1) Į mokyklą buvo sukviesta nemažas skaičius dusetiškių pasitarti dėl Kraštotyrinės K. Būgos vardo draugijos įsteigimo.

2) Suorganizavo Dusetų apylinkės pavasarininkus tautosakos rinkėjus, kurie laimėdavo LT archyvo premijas; sudarė „Praeities“ būrelį ir muziejuką, 1938 m. steigė K. Būgos vardo muziejų; dalyvavo etnografinėse ekspedicijose.

3) Dusetose buvo plėtojama kraštotyrinė veikla ir netgi įsteigtas visuomeninis kraštotyros muziejus.

4) Suremontavus gyvenamąjį namą, įrengus naujus stendus ir juos užpildžius K. Būgos raštų leidiniais, jo gyvenimą, mokslinę veiklą atspindinčiomis nuotraukomis, rankraščių, laiškų fotokopijomis, atidarytas K. Būgos memorialinis muziejus.

5) Dusetų dailės galerija.

6) Dailės galerijos iniciatyva pradėtas kurti skulptūrų parkas.

7) Sartų regioninio parko Lankytojų centro ekspozicija.

8) Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus parodų salė.

9) 65 saugomi kultūros paveldo objektai (dvarų paveldas, paminklai, piliakalniai ir jų gyvenvietės, sakralinis, mitologinis paveldas, senkapiai, kapinės ir kapai, reikšmingos vietos)

     
kas? kieno?   1) Būti draugijos nariais pareiškė norą apie 40 žmonių, o pirmininku išrinktas mokyklos vedėjas Petras Kuzmickas.

2) žymus tautotyrininkas, tautosakos ir žodyno rinkėjas, Lietuvių Enciklopedijos (Bostono) bendradarbis Antanas Juozas Mažiulis (1914 m. gimęs Žukliškių kaime).

3) Dusetų K. Būgos vidurinės mokyklos mokytojų Zofijos Vilytės (1927–1988), Vytauto Striogos (1924–1992), Danutės Stankevičienės (1930–2010), Mindaugo Jurgelio ir kitų rūpesčiu.

4) 1965 metais K. Būgos tėviškėje Dusetų krašto lituanistai, padedami kalbininkų profesorių Zigmo Zinkevičiaus ir (žemiečio) Vytauto Mažulio, parengė pirmąją kuklią ekspoziciją. 1973 m. atidarytas K. Būgos memorialinis muziejus, tuomet – Kauno literatūros muziejaus filialas. 1995 m. K. Būgos memorialinis muziejus tapo Zarasų krašto muziejaus padaliniu. Ypatingai muziejaus įkūrimu ir jo sklaida rūpinosi K. Būgos dukterėčia Liucija Būgaitė-Baubonienė.

5) Dusetų dailės galerijos ištakos – 1972-ieji. Tais metais Dusetų Kazimiero Būgos vidurinėje mokykloje mokytojo, dailėtyrininko (vėliau mokyklos pavaduotojo ir direktoriaus) Raimondo Gapšio rūpesčiu buvo įvestas sustiprintas dailės mokymas. Miestelyje susibūrė gabių dailės mokytojų, atsidavusių ne tik pedagogikai, bet ir kūrybai, branduolys. Dailininkų pedagogų Romualdo Pučeko, Eugenijaus Raugo ir Alvydo Stausko iniciatyva, pritariant tuometiniam Zarasų rajono merui Benjaminui Sakalauskui ir miestelio seniūnui Stanislovui Vėgneriui, 1995 m. liepos 6 d. seniūnijos patalpose buvo atidaryta bene pirmoji mažame Lietuvos miestelyje profesionalaus meno galerija ir surengta pirmoji Dusetų krašto dailininkų kūrybos paroda.

6) Pirmųjų skulptūrų autoriai – Dusetų krašto menininkai. Kiekvienais metais parkas papildomas naujais darbais. Šiuo metu yra 23 skulptūros, kurias sukūrė Lietuvos ir Latvijos menininkai.

7) Projektą įgyvendino Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos ir Sartų regioninio parko direkcija (dabar Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija). Rangovas UAB „Ekspozicijų sistemos“. Interjero dizainerė Skirmantė Vaitkevičiūtė.

8) Zarasų krašto muziejaus padalinys Kazimiero Būgos memorialinis muziejus rengė edukacines parodas.

9) Valstybės ir seniūnijos saugomi.

   
kada?     1) 1935 m. kovo 31 d.

2) 1934–1944 m.

3) XX a. antroje pusėje (ypač sovietmečiu)

4) 1965, 1973, 1995 m.

5) 1995 m. liepos 6 d.  

6) 2008 m.

7) 2012 m.

8) 2017–2020 m.

9) šiais laikais

 
kur?       1) Dusetų Pradžios mokykloje

2) Dusetų krašte ir Lietuvoje

3) Dusetų K. Būgos vidurinės mokyklos pastate

4) Pažiegėje – K. Būgos gimtojoje sodyboje

5) Dusetose

6) prie Sartų ežero

7) Sartų regioninio parko Lankytojų centre

8) Zarasų krašto muziejaus patalpose Dusetų seniūnijos pastate

9) Dusetų seniūnijoje

Pritaikant (semio)naratyvinių (aktantinio modelio, naratyvinės schemos, išbandymo) reikšmių analizės sintezę
pasakojant giliau: Kazimiero Būgos memorialinis muziejus saugo, puoselėja ir pristato atminimą Kazimiero Būgos
kodėl? (programa Adresatui, pripažinimas (sankcija) ir šlovinamasis išbandymas) Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus veikla      
Kas? kieno? (kompetencijos įgijimas ir kvalifikacinis išbandymas Subjektui, Herojui, jo pagalbininkai bei priešininkai)   Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus Pažiegėje ir jo svetainės internete lankytojai    
kaip? (Adresanto – kaip Lėmėjo –  manipuliacija, įtikinėjimai)     nuolatine ekspozicija,  parodomis, minėjimo renginiais, edukaciniais (gyvais ir virtualiais) pasakojimais, tekstais  
koks? (vertės Objektas, atliktis ir lemiamasis išbandymas)       kalbininko prof. Kazimiero Būgos asmenybės ir jo mokslinio paveldo sklaida
Pritaikant sociosemiotinių reikšmių analizės sintezę
pasakojant dar giliau: Kazimieras Būga prisimenamas sudominančiais nuotykiais
kodėl tokia programa? Kazimiero Būgos asmenybės autoritetas ir jo mokslinio paveldo reikšmė      
kieno (ne)su(si)derinimai?   lankytojų interesai    
kaip manipuliuoja(ma)?     sudominimu, dėmesio atkreipimu  
kokie atsitikimai?

 

      nutiktys Pažiegėje ir muziejaus svetainėje http://www.buga.zarasumuziejus.lt
Pritaikant loginių-semantinių reikšmių (elementariųjų reikšmės struktūrų) analizės sintezę
išmąstant abstrakčiausiai, logiškai-semantiškai giliausiai: muziejus (muziejuje) apšviečia (pristatomos) istoriniais (pasakojamos) eksponatais (parodos)
kokia Tau yra (esama) esmė? muziejus (atminties įstaiga) ir muzealumas (pažintinis ir vertinamasis žmonių santykis su tikrove)      
kokios man suprantamos prasmės?    apšviečiami lankytojai (klausytojai, žiūrovai, skaitytojai)    
kokios mums (į)kalb(intos)a(mos) reikšmės?     istorija (mokslinės žinios, paveldo pasakojimai, interpretacijos, tiriami žmonių veiklos ir gamtos objektai, atliekantys visuomeninės atminties funkciją)  
kokios štai šitaip (apsi)reiškiamos žaismės?       vertingi eksponatai (ekspozicijų daiktai, gyvos ir virtualios vertybių parodos)

Jei turite pastabų ar patarimų, rašykite rytispivoriunas@gmail.com  

Kaip galėtume patobulinti esmėtyros klausimyną?