LKD renginiai

Kiekviena tautų kalba yra atskira žmoniškumo giesmė.  

Kalbą reikėtų vadinti tautos vėliava. Ji atspindi tautos kraują ir jos jausmų-minčių-norų gyvenimą. Negalima suprasti tautos savybių, nepažįstant jos kalbos. Ir niekuo kitu tauta neapreikš savo širdies, sielos ir dvasios taip, kaip savo kalba. (Vydūnas)

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto (2015-09-30, Nr. 106-P-34) nutarimą, 2019 m. vasario 16 d. – kovo 11 d. kviečia ketvirtą kartą surengti Lietuvių kalbos dienas (toliau – LKD) Lietuvos įstaigose, visuomeninėse organizacijose ir lietuvių bendruomenėse užsienyje. Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje.

Todėl Kazimiero Būgos memorialinis muziejus tris savaites rengia LKD kūrybines sąveikas (muziejaus parodų salėje seniūnijos pastate). Tad kviečiame nuo vasario 18 d. iki kovo 8 d. šiokiadieniais nuo 13 iki 15 val. į LKD santalką – raštotyros akciją („surask ir parodyk“) bei interakciją („atraskim vienširdžiai“) – „Tave pakylėjantys Vydūno, Būgos, Vaižganto, Smetonos, Nepriklausomybės kovų sakiniai“. Drauge atrasdami „išminties deimantus“, smalsiai ir kūrybingai įprasminsime Juozo Tumo-Vaižganto 150-ąsias ir Kazimiero Būgos 140-ąsias gimties metines, pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos inauguravimo ir Nepriklausomybės kovų šimtmečio jubiliejus.

Parašykite komentarą