LIETUVOS UŽGROBTIS, PRIJUNGTIS IR NAIKYNĖ 1940–1941 METAIS

Ką pri-si-mename apie okupaciją ir genocidą ? 

Lietuvos sovietinė okupacija ir aneksija (1940–1941)

LIETUVOS OKUPACIJA IR ANEKSIJA 1940 METAIS

Anušauskas Arvydas. Istorijos pamokos: 1940 metų tylioji okupacija

Ką pri-si-mename apie 1941-ųjų birželio 23-iosios sukilimą ?

1941-ųjų birželio 23-iosios sukilimo tikslas buvo savigyna

Birželio sukilėliai – tautos didvyriai ar nacių agentai?

Žodžio sukilimas lietuviškos sai-s-tumos: Kel-uma <-> kelti-s (kelia, kėlė), kėlimas-is <-> keliauti, kelionė, kelias, kelis <->  kilti, kilimas, su-kilimas <-> kilnus, -i, kilnumas <-> kalti, kalimas, kalvis <-> kulti, kūlimas, kūlė <-> …

Svetimi žodžiai skamba grėsmingiau arba kaip burtalai, buryba; todėl atlietuvinkime juos ir atraskime jų sai-s-tumas Esumoje … 

Patiekė laikintojas (muziejininkas), Esumos lietuvintojas Rytis Pivoriūnas

Švie-suma <-> šviesti, šviesa, šviesulys, šviestuvas, ap-švietimas, švietėja-s <-> švietas (svietas) <-> šviesinti, šviesinimas <-> švisti, nu-švitimas <-> švytėti, švytėjimas <-> švarinti, švarus, -i, švara <-> šveisti, šveitimas <-> švęsti, šventinti, šventimas, šventė, šventikas <-> … 

Šviesumos Jums