Lietuvos nepriklausomybės nutarimo semiotinis tyrimas

Lietuvos nepriklausomybės akto (1918 m. vasario 16 d.) semiotinis tyrimas pagal tris turinio analizės lygmenis I. Pagal diskursyvines (figūratyvinės sklaidos – veiklos pobūdžio, vietos, laiko) reikšmes II. Pagal (semio)naratyvines (aktantinio modelio ir naratyvinės schemos) reikšmes III. Pagal logines-semantines reikšmes (elementariąsias reikšmės struktūras)   Žr. Neprikausomybės akto semiotika (autorius Rytis Pivoriūnas)