KaRio RaKtas

KaRalystės KaRy,

jei TaVo TėVas DieGia GeiDulius ŽuDyti-s,

tai VėTyki-s, VaTar-u-oki, bet ne-si-ŽuDyki;

ReGiu GeRiau – TaP-y-ki y-PaTinga y-PaTimi:

DaŽyki paSauLį, DauŽyki SieLą,

kad-a TyLuma GyDytų DyGstančias LyTis,

kad-a DeGtų GėDa ŽeMės Ž[e]Mogus ir Ž[e]Mona,

kad-a RyTus TyRin-ė-tų ŽeMynos Ž[e]Monės –

RoJaus JoRės, DauSų ir DuSetų SoDininkai,

SĖjantys ESatis DieVo VeiDai –

GyVumoje VyGiuojami GyViai.

(Esūnas – Liet-uv-išk-os Dvasios Kerūnas)