LIETUVIŲ KALBOS DVASIA: arklių spalvos ir sinonimai

610-čio proga pagerbiant Žalgirio mūšio žirgus…

KAILIO SPALVOS

Arklio plaukas

Arklio spalvų pavadinimai

SARTAI – gal mūsų ežero vardo kilmė gali būt ir mongoliška, maža kas… Mongolų kalboje yra vardas SARTAI. SAR – mėnulis, TAI – mažybinė vardo forma. Mėnuliukas? Sartas žirgas, žirgas kaip jaunas mėnulis – viskas siejasi, o prasmės skęsta sartame vandenyje ir tenka jas susigalvoti patiems. Apie spalvas – iš A. Maceinos „Kalbos filosofijos“: <žr. daugiau>

GENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SPALVOS PAVELDĖJIMĄ, TYRIMAS ARKLIŲ GENOME

L. Klimka. Atostogos su žirgu

Arklys sinonimai:

Žirgas, Kuzė, Ygagas, Bėgūnas, Ašvienis, Ristūnas, Ristokas, Ristininkas, Šarūnas, Žviginis, Arklėkas, Arklėnas, Arklynas, Arkliokas, Arkliokštis, Arkliūkštis, Arkliapalaikis, Kuinas, Kėvė, Kėvinas, Kivyna, Brakalas, Gaištaras, Grobanas, Kabalda, Kipšulys, Klabukas, Klampis, Klukna, Kriokas, Kulnas, Lubrakas, Lupena, Skrabis, Žlargis, Rambys, Stūmas, Stumtuvas, Kultena, Baltis, Baltokas, Juodis, Juodokas, Širmis, Širmokas, Širvis, Baltširvis, Šyvis, Šalnis, Šerkštis, Bėris, Bėrokas, Bėrširvis, Bėrlašis, Kaštonis, Raudis, Sartis, Sartokas, Brišis, Briedplaukis, Juodbėris, Tamsbėris, Šviesbėris, Plėsnis, Pilkis, Palvis, Palšis, Palšokas, Pelėkis, Pelenius, Geltis, Gelčius, Gelsvis, Derešius, Dulis, Margis, Laukis, Žvaigždgalvis, Obuolmušys, Baltakartis, Juodakartis <…>

Priešybių (semiotinė) reikšmėvoka:      arklys —— žirgas

                                                                    kuinas —— ristūnas

                                                                                 <…>