Liet-uv-išk-os KiLmės kalbų paLiKimo LiKmėse

Kalbystės ir lietuvystės žinius (genijus) Henrikas Kulvinskas per lietuvybos pamokas mokiniams Kazimiero Būgos mokyklos skaitykloje ir susitikime su dusetiškiais miestelio raštainėje (bibliotekoje), be kita ko, atskleidė dvi svarbias kalbotyros taisykles, kurios leidžia pamatyti liet-uvišk-umo pradinius kerus kitose kalbose ir atlietuvinti pirmykštės (prigimtinių liet-uv-ybių – arių, artojų, arėjų, „arijų“ „irano-indo-europiečių“) prokalbės šaknis.

  1. Viena taisyklė apie raidos („pakitimo“, „nudilimo“, „nusivystymo“, „šveplavimo“, jei lyginsime su pirmine skardžia kalbėsena) virsmus saistuminguose (išraiška ir turiniu) žodžiuose, kurių šaknys prasideda (tariamos ar rašomos) raidėmis G -> K -> Ž, Š, Č -> Z, Dz, S -> H, Ch, J (kuri tariama ir „ž“, ir „dž“, ir „ch“), pavyzdžiui, gimti, ginti, pri-gimtis, gamta, gentes (lotyniškai – „gentis“), gemė, gemija -> kaimas, kiemas, khemia ar keme (egiptietiškai – „juodžemis“), kimija (latviškai – „chemija“) <-> šeima, žemė, žmogus, žmona -> земля (rusiškai – „žemė“) -> heim, home (vokiškai ir angliškai – „namai“), human (angliškai – „žmogus“), humus (lotyniškai – „žemė“), chemija (tad pirmapradiškai būtų „gemija“). Dar keleta garso ir raidžių kaitos pavyzdžių: šis -> this (angl.); girdėti, girdi -> širdis -> hear, heart (angl.); žiema -> зима (rus.) -> hiems (lot.), hima (sanskritiškai – „žiema, šaltis, sniegas“); genie (pranc. „genijus“, bet ir gi tariama „ž“ – „ženy“) -> žinius; gintaras -> dzintars (latv.); gelb-ėti -> help (angl.; čia galioja dar ir duslėjimo taisyklė – b -> p, kiti atvejai –  d -> t, g -> k).
  2. Kita taisyklė rodo garso ir raidės virsmą P -> F, pavyzdžiui, pamilti, pamyli -> family; pilti, pilnas -> fill, full; plaukti, plaustas -> flout; pėda -> foot ir t.t. (daugiau pavyzdžių rasite Henriko Kulvinsko sudarytame „Kitų šalių žodžių palygių į lietuviškuosius žodynėlyje“ veikale „Lietuvių kalbos metmenys“, 2020 m.)

Susitikimo Dusetų raštainės skaitykloje įrašas https://drive.google.com/file/d/1k5qvfKAr_Q6J-iKUeyIn5RTMpJ5_K7rE/view

Liet-uv-išk-os KiLmės ir LiKmės šešiolikoje kalbų (žiūrėkite: Henrikas Kulvinskas „Lietuvių kalbos metmenys“, 2020 m., 324-459 psl.)

Tai buvo trečiasis Henriko Kulvinsko susitikimas (trys valandos mokykloje ir trys valandos miestelio skaitykloje) Dusetose. O lietuvystės klausimų ir įžvalgų vis daugėja! Viena įdomesnių įžvalgų, kad kalba – tai kal-ti Ba („Ba“ egiptietiškai reiškia dvasią; dar gi „ba ba“ – būtovės tyrinėtojų liudijimu – pirmasis užrašytas lietuviškas žodis, kitakalbiams nesuvokiant  reikšmės, nugirstas lietuvių kariams prakalbus krikščionių šventovėje). Ar tai galima suprasti kaip „kalti dvasią“ (žodžius, vaizdinius, mintis)? Ar tikrai „kal-ba“ – sudurtinis iš dviejų šaknų žodis (mintyse dabar nerandu kito žodžio su baigme -ba; o ar gi yra priesaga -b-)? Atsakymo lauksime ir iš Henriko.

Anglybių liet-uv-išk-os KiLm-yb-ės (anglų kalbos žodžiai iš Henriko Kulvinsko veikalo „Lietuvių kalbos metmenys“, 2020 m., 376-399 psl.)

Rusybių liet-uv-išk-os KiLm-yb-ės (rusų kalbos žodžiai iš Henriko Kulvinsko veikalo „Lietuvių kalbos metmenys“, 2020 m., 345-366 psl.)

Vilijos Visockienės du atveikslai ir susitikimo miestelio skaitykloje įrašas

Dainoros Biliūnaitės atveikslas mokyklos skaitykloje