Kuriama Dusetų krašto istorijos ekspozicija

XX a. antroje pusėje Dusetų K. Būgos vidurinės mokyklos mokytojų Zofijos Vilytės (1927–1988), Vytauto Striogos (1924–1992), Danutės Stankevičienės (1930–2010) ir kitų rūpesčiu Dusetose buvo plėtojama kraštotyrinė veikla ir netgi įsteigtas visuomeninis kraštotyros muziejus. Vėliau nebebuvo kas tęstų ir puoselėtų muziejaus veiklas, todėl po beveik trisdešimties metų sąstingio, mokykla panaikino muziejų, kurio nemažai vertingų eksponatų buvo dingę. Likę eksponatai buvo perduoti Zarasų krašto muziejui.

Zarasų rajono savivaldybės administracija suteikė Zarasų krašto muziejui patalpas Dusetų seniūnijos pastate. Čia bus Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus darbuotojo darbo kabinetas, o buvusioje Dailės galerijos parodų salėje planuojama įrengti šio krašto istorijos ekspoziciją. Tikimės atgaivinti kraštotyrinę veiklą ir sukurti dar vieną vietos žmonėms bei svečiams skirtą patrauklų lankytiną objektą.

Šiuolaikinėmis technologijomis ekspozicijoje bus pateikta informacija apie Dusetų krašto istoriją nuo seniausių laikų iki XX a. pabaigos (žymūs žmonės, kultūra, švietimas, kultūros paveldas, tautinės mažumos, visuomeninės organizacijos, okupacijos, Nepriklausomybės kovos ir kita). Numatomos šios ekspozicinės temos: ,,Dusetų bažnyčios statymas ir jos istorija“, ,,Varpinė“, ,,Dvaras (Radvilų, Rudaminų, Pliaterių“, ,,1831 m. sukilimas (Emilija Pliaterytė ir jos pusbroliai Cezaris bei Vladislovas Pliateriai)“, ,,Smuklė“, ,,Mokykla (parapijinė ir gimnazija)“, ,,Sartai“, ,,Žirgų lenktynės“, ,,1919 m. kovos su bolševikais“, ,,Antalieptės ir Dusetų žydai“, ,,Atkurtos valstybės (1918–1940 m.) istorija“, ,,Vytauto apygardos Lokio rinktinės partizanų kovos su sovietų okupantais“, ,,Sovietmečio istorija“, ,,Ryškiausių asmenybių galerija: A. Strazdas, A. Vienažindys, K. Būga, J. Gruodis, M. Reinys, F. Kirša, P. Širvys, P. Gaulė, V. Strioga, Z. Vilytė, V. Mažiulis, L. Broga, B. Juodelis, L. Abarius, D. Čepukas, M. Kudarauskaitė, A. Pakerys, R. Gapšys, R. Pučekas, A. Broga, A. Puipa, A. Latėnas, F. Latėnas, A. Stauskas ir kiti“, „Kaip mes augom ir gyvenom sovietinėje Lietuvoje“, „Kaip mes dainuodami revoliuciją darėm (dalyvavom Sąjūdyje)“, „Kaip likimą sau laisvi kalėm ketvirtį amžiaus (1990–2016 m.)“ ir kitos.

Kad šie ketinimai taptų tikrove, būtina tinkama ekspozicinė bei informacinių technologijų įranga, įdomūs autentiški eksponatai (dokumentai, rankraščiai, fotografijos, buities reikmenys, liaudies meno kūriniai, drabužiai ir kiti daiktai). Turime Zofijos Vilytės sukauptus eksponatus, bet jų nepakaks šiuolaikinei išsamesnei ekspozicijai įrengti. Tad kreipiamės ir prašome Zarasų rajono įstaigas, įmones, organizacijas ir visus žmones dovanoti arba leisti padaryti Jūsų turimų eksponatų, liudijančių Dusetų ir apylinkių žmonių gyvenimą, kopijas. Vertingi būtų ir vietinių gyventojų pateikti prisiminimai apie praeitį. Ši medžiaga praturtins kuriamą ekspoziciją. Ir Zarasų krašto muziejaus fondus.

Taigi kokie būtų svarbiausi akcentai ir artimiausiu metu būtini mūsų savanoriškos santalkos darbai? Brangieji, leiskite kreiptis į Jus ir pakviesti į pirmąją istorinę parodą „Mano istorinės vertybės“ iš Jūsų atneštų ir laikinai paskolintų eksponatų. Tai bus naudinga ir graži kraštotyrinė akcija. Eksponatus prašyčiau atnešti ar atsiųsk paštu, o tekstų ir fotografijų kopijas galite atsiųsti ir elektroniniu paštu.

Kviečiu visus suinteresuotuosius ekspozicijos rengimu ir kitais kraštotyros, edukacijos, kultūros klausimais bendradarbiauti. Laukiu Jūsų darbo dienomis nuo 10 iki 16 val. Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus patalpose Dusetų seniūnijos pastate (K. Būgos g. 31a, buvusios Dailės galerijos patalpos), rašykite elektroniniu paštu rytispivoriunas@gmail.com, skambinkite telefonu 861025972.

Labai prašome atsiliepti asmenis, galinčius tapti ekspozicijos rengimo mecenatais, globėjais, partneriais ir rėmėjais.

 

Zarasų krašto muziejaus struktūrinio padalinio Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus muziejininkas-kultūrinės veiklos vadybininkas Rytis Pivoriūnas