Muziejaus renginiai Dusetose

Šiuo metu muziejuje veikia dvi parodos apie laisvės kovotojus sovietinės okupacijos (pokario) metais: Genocido aukų muziejaus parengta kilnojamoji paroda „Ir jie mokėjo džiaugtis…“ bei Zarasų krašto muziejaus parengti stendai apie II pasaulinį karą ir pokarį Zarasų krašte.

Partizaninėms kovoms paminėti skirtoje parodoje „Ir jie mokėjo džiaugtis…“ pristatomos linksmos ir nuotaikingos kovotojų išgyventos akimirkos. Dauguma pogrindžio armijos kovotojų buvo jauni, 18–30 metų žmonės, kuriems  trumpomis atokvėpio minutėmis buvo nesvetimi pokštai ir išdaigos. Juokaudavo jie ir prieš fotoaparato objektyvą. Jei ne ginklai ir ne partizanų uniformos, net nebūtų galima pagalvoti, kokiu sudėtingu ir pavojų kupinu metu darytos parodoje eksponuojamos nuotraukos.

Zarasų krašto muziejaus parengti stendai vaizdžiai pasakoja apie sovietinės okupacijos metus ir pirmuosius trėmimus, apie sovietų ir fašistų terorą ir karo aukas, apie pokario tremtį ir rezistenciją Zarasų rajone. Atskirai galima susipažinti ir su ankstesnėmis mūsų krašto apybraižomis.  

Ką mums reiškia atkurtos valstybės šimtmetis? Jei įdomu, ateikite į Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus rengiamas kraštotyrines edukacines veiklas ir reikšmingų istorinių ar nūdienos rubrikų „Lietuvos šimtmečio ženklai“ pristatymus. Pasidalysime istorijomis, aktualijomis, vizijomis ir reikšmingomis virtualiomis nuorodomis; dalyvausime popietės skaitymuose, videotekos peržiūrose ir audiotekos klausymuose, rengsime paskaitas, pokalbius ir parodas. Kviečiame visus užeiti į muziejaus parodų salę, esančią Dusetų seniūnijos pastate. Nustatytas renginių laikas – kiekvieną antradienį nuo 15 val., bet galite dalyvauti ar susipažinti su veiklomis ir kitu laiku – darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 16.00 val.

Kviečiame dalyvauti konkurse „100 Dusetų krašto istorijos pasakojimų“. Kraštiečių šventės metu kiekvienam pasakojimo autoriui bus įteiktas (siur)prizas. Visi pasakojimai bus paskelbti muziejaus interneto svetainėje (http://www.buga.zarasumuziejus.lt), o šimtas reikšmingiausių pasakojimų bus išleisti atskira knyga kraštotyros rinkinyje ,,Lietuvos šimtmečiui: 100 Dusetų krašto istorijos pasakojimų“. Kam būtų sunku parašyti sklandų pasakojimą, kviečiame pasitarti – pasiūlysime pasakojimui tinkamą struktūrą ar net surasime „raštvedį“.

Siekiame parengti Lietuvos šimtmečiui skirtą kraštotyrinę medžiagą „Dusetos: šimtmečio apžvalga“, todėl visus kviečiame į visuotinę akciją – reikšmingų mums atsiminimų pristatymo santalką. Taigi labai prašome muziejui laikinai (šiais metais) paskolinti arba net padovanoti galimus eksponatus, susijusius su Dusetų krašto istorija. Labai domintų senelių, tėvų ar Jūsų pačių rankraščiai ir nuotraukos, ypač tos, kurios darytos tarpukario laikotarpiu ir sovietmečiu. Juk tai svarbu mūsų paveldui. Daug dvasinių turtų galutinai prarandame kai po artimųjų mirties rankraščiai, seni dokumentai ir nuotraukos sudeginami ar išmetami šiukšlynan. Susimąstykime – kas nereikalinga ar nelabai reikalinga man („guli ir kitiems nematomai dulka“), galbūt reikšminga mums (istorijai, muziejui), tad verta parodyti ainiams. Arba tiesiog ateikite ir parodykite asmeninio fotoalbumo nuotraukas, papasakokite savo istoriją bendruomenei. Juk mes patys esame gyvi šimtmečio didžiosios dalies liudininkai.   

Kadangi 2018 m. yra paskelbti Vydūno metais (minime jo 150-metį), tai šia proga muziejuje vyksta edukacinės popietės „Žmogaus augimas vyksta trimis keliais: sau, tautai ir žmonijai“.

2018-uosius Seimas paskelbė ir Adolfo Ramanausko-Vanago metais, siekdamas pabrėžti partizanų karo svarbą kovoje su sovietų okupacija. Minint vieno garsiausių Lietuvos partizanų 100-ąsias gimimo metines, muziejuje galima susipažinti su rezistencijos Lietuvoje ir Zarasų krašte medžiaga.

Norinčius dalyvauti šiose veiklose, prašytume užsiregistruoti iš anksto (tel. 861025972). 

                         Maloniai kviečiame apsilankyti!