Kas suvienytų slavų, europiečių ir pasaulio tautas, jų kalbas ?

Kalbystės ir lietuvinamumo – lietuvystės, lietuvybos ir lietuvybių – savamokslis žinius (genijus) Henrikas Kulvinskas (g. 1978 m., iš vaizdainės – trys tęstinės laidos: „Kodėl privalome saugoti ir puoselėti lietuvių kalbą“ https://www.youtube.com/watch?v=_oT81ZL7W8k, „Lietuvių kalba – visų kalbų motina“ https://www.youtube.com/watch?v=HSNJt29klP8, „Kodėl nesaugoma ir ignoruojama lietuvių kalba?“ https://www.youtube.com/watch?v=R_V0l2Jws7E) savo paskiausiame raštre (knygoje) Lietuvių kalbos metmenys: antžmogiškų savybių vystymas (2020 … Tęskite Kas suvienytų slavų, europiečių ir pasaulio tautas, jų kalbas ? skaitymą