Kas gyvena juodumoje ir septyniose t… ?

juodut juodutėlėj(e) juodumoj(e) …

tolut tolutėlėj(e) tolumoj(e) …

tankut tankutėlėj(e) tankumoj(e) …

tuštut tuštutėlėj(e) tuštumoj(e) …

tamsut tamsutėlėj(e) tamsumoj(e) …

tyrut tyrutėlėj(e) tyrumoj(e) …

tykut tykutėlėj(e) tykumoj(e) …

tylut tylutėlėj(e) tylumoj(e) …

gyvena skaidruma, artuma, erdvuma, pilnuma, šviesuma, vaisinguma, gyvuma, garsuma – DIEVuli(s) brungus …

Kas užkoduota „Juodame kvadrate“?