Karo Ukrainoje esmėtyra

Deputinizavimo (karo Ukrainoje ir „Putino putinicos rasputinimo“ po 2022-02-24) semiotinė esmė-tyra

 Lemtingo dvasingiesiems klausimo es-a-m-ėjimas – как распутить путиницу Путина?

 (esmėtyros klausimynas su esmėvokomis, es-a-mytėmis – perskaitant pasvirusius žodžius)

Esmėvokos išreikštinos Greimo kvadratu – reikšmingomis semomis S1, ~S1, ~S2, S2
Pamatiniai supratimai ir reikšmės lygmenys Tau S1

Gelmė, Slėpinys, Esmas, Tikrovė

man ~S1

pasakotina(s), atskleistina(s)  

mums ~S2

sąveikautu, programuotu

štai šitaip S2

paviršiumi, patyrimu

Pritaikant diskursyvinių (figūratyvinės sklaidos – veiklos pobūdžio, vietos, laiko) reikšmių analizės sintezę
 

kalbant (skelbiant) paviršutiniškai:

Veiksmai

 Karas

atliekami, atliktini

Rusijos prieš Ukrainą

įlaikinamose, įlaikintose

nuo 2022-02-24

vieto-vė-se.

 Ukrainoje

ką? ką veikia? veiksmai, veiklos, darbai, operacijos?

(vis-ką, nie-ką, kaž-ką / tą ir tą)

Karas Ukrainoje – Rusijos pradėtas po invazijos į Ukrainą

     
kas? kieno?   atlikėjai, veikėjai?

(vis-kas, vis-a-ko, nie-kas, nie-kieno, kaž-kas, kaž-kieno / ta(s), tie, tos, to(s), tų)

Rusijos užpuolikai ir Ukrainos gynėjai

   
kada?     trukmių, laiko

(visada, nie-kada, kaž-kada / tada)

apibrėžtys: laikotarpiai, eros, tūkstantmečiai, šimtmečiai, periodai, epochos, amžiai, dešimtmečiai, metai, metų laikai, mėnesiai, savaitės, dienos, valandos, minutės, sekundės, milisekundės; prisiminimai, akimirkos, stebėjimas-is, lūkesčiai?

Nuo 2022 m.  vasario 24 d. iki ?

 
kur?       viet-ovi-ų, erdvių

(visur, nie-kur, kaž-kur / ten, čia)

apibrėžtys: kosminės, fizinės, geografinės, kultūrinės, dvasinės, virtualios?

Ukrainos teritorijoje

Pritaikant semio-naratyvinių (aktantinio modelio, naratyvinės schemos, išbandymo) reikšmių analizės sintezę
 

pasakojant giliau:

 

Gavėjas, Adresatas

Pripažinimas

Išbandymas

Šlovė

Sankcija

(Balta)-Rusija prieš Ukrainą ir jos rėmėjus pasaulyje

 

siekia, ieško

įgytinas

kvalifikuotinas

šlovintina

sankcionuotina

siekia

 

 

nulemtų, lemtingų

įtikinta

manipuliuotu

šlovintu

sankcionuotu

užimti, pajungti arba ginti, išlaisvinti

 objektų, vertybių.

atliktimi, atlikimu.

lėmimu.

šlovinimu.

sankcionavimu.

Ukrainą

kodėl? (programa Adresatui, pripažinimas (sankcija) ir šlovinamasis išbandymas) Gavėjas (Adresatas Adresanto atžvilgiu) priima užduotį, programą, iššūkį; apdovanojamas arba pasmerkiamas?

(kaž-kodėl / todėl)

Geopolitinis konfliktas tarp Rusijos ir Vakarų – autokratijų ir demokratijų 

     
Kas? kieno? (kompetencijos įgijimas ir kvalifikacinis išbandymas Subjektui, Herojui, jo pagalbininkai bei priešininkai)   Herojus (Subjektas Objekto atžvilgiu) siekia, ieško, eina žygin, įgyvendina programą, randa pagalbininkų, kaunasi su priešais,(pra)laimi?

(kaž-kas, kaž-kieno / tas-ai, to-jo)

Ukrainos kariai ir gynėjai (Ukrainos žmonės ir rėmėjai pasaulyje) prieš antiherojus – Rusijos agresorius

   
kaip? (Adresanto – kaip Lėmėjo –  manipuliacija, įtikinėjimai)     Adresanto (Lėmėjo) manipuliacijomis, įtikinėjimais?

(kaž-kaip / taip)

Kremliaus ultimatumas Vakarams ir karinė agresija versus Vakarų parama Ukrainai ir sankcijos Rusijai

 
koks? (vertės Objektas, atliktis ir lemiamasis išbandymas)       vertės Objektas, vertybės?

(kaž-koks / toks)

Ne-priklausoma Ukraina, jos dalis

Pritaikant fizio-chemio-bio-eko-socio-semiotinių (t. y. bet kokio sambūvio sąveikos) reikšmių analizės sintezę
 

pasakojant dar giliau:

Sąveika

 Imperia-lizmas

su-derinama, su-derintina,     įgyvendintina

„at-kuriamas“, naikinamas, „at-vymdomas“

į-tikinamais, į-tikintais,     įgalintais

brutaliu, žiauriu

 atsi-tikimais.

 karu

kodėl tokia Sąveika ar programa, toks modeliavimas ar programavimas?   pasiūlyta programa, sutartis, projektas, užduotis, taisyklė, norma, įstatymas, paprotys, apeiga, procedūra, sąlyga, modelis, dėsnis…?

(kodėl / todėl)

Rusiškojo imperializmo – „novorosijos“, „русcкий мир“, „rašizmo“ – geopolitinės ambicijos

     
kieno                 (ne)su-si-derinimai, (ne)su-si-gyvenimai, (ne)su-si-jungimai?   (ne)su-si-derinimas,         (ne)į-si-pareigojimas, (ne)angažavimas-is, (ne)su-si-gyvenimai, (ne)su-si-jungimai…?

(kieno / to(s), tų-jų)

Maskvos ir Kijevo nesutarimai nuo 2014 m. vasario revoliucijos Ukrainoje

   
kaip manipuliuoja(ma), skatina(ma), įgalina(ma)?     manipuliavimas, įtikinėjimas, įkalbinėjimas, paskatinimas, paraginimas, spaudimas, privertimas, prievartavimas, apgaudinėjimas, maldavimas, įgalinimas…?

(visaip, nie-kaip, kaž-kaip / taip)

Karine prievarta

 
kokie atsi-tikimai?

 

      atsi-(nu-)tikimai,    nuotykiai, sutapimai, aplinkybės, situacijos, įvykiai, faktai, veiksmai…?

(visokie, jokie, kaž-kokie / tokie)

Karo Ukrainoje įvykiai ir reakcija pasaulyje

Pritaikant bendriausių, giliausių reikšmių (elementariųjų reikšmės struktūrų) analizės sintezę
išmąstant abstrakčiausiai, logiškai-semantiškai giliausiai: Esmė

 Žodis, Pa-žadas

Sąvoka

Istorija

Nepriklausomybė

į-prasminama, į-prasmintina 

įžo(a)dintinas

suvoktina

pa-sako(y)tina

priklauso(ma)

reikšmingomis, su-reikšmintomis 

su-žo(a)dintais

suvoktais

ap-rašytais

nuo išsivadavimo

žaismėmis.

 (pa)žo(a)dinimais.

suvokimais.

radiniais.

iš invazijos.    

kokia Tau yra (esama) Esmė? Es(a)m(yb)ės, žodžio sąvokos esmingumas?

Ukrainos nepriklausomybė, laisvė

     
kokios man suprantamos prasmės   prasmės, žodžio sąvokos prasmingumas?

Priklausomybė galimam pasirinkimui (Rusijai arba Europai)

   
kokios mums (į)kalb(intos)a(mos) reikšmės?     reikšmės, žodžio sąvokos reikšmingumas?

Išsivadavimas, išsilaisvinimas

 
kokios štai šitaip  ap-si-reiškiamos žaismės?       žaismės, reiškiniai, žodžio sąvokos žaismingumas?

Invazija, užpuolimas, karinė agresija, žudynės, naikinimas, geopolitinis terorizmas, kremliaus Putino ordų apsiaustis, putinicos pamėklių zombynės …

 

Praktinė, emocinė „Gyvatės“ salos gynėjų Ukrainoje ir jiems atjaučiančiųjų išvada – РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ, ИДИ НАХУЙ…

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

 

Jei turite pasiūlymų, pastabų ar patarimų, rašykite rytispivoriunas@gmail.com  

Arba skambinkite telefonu 860691929.

Kaip galėtum-e patobulinti, patikslinti esmėtyros klausimyną?

Ar sutiktumėte pagelbėti rengiant ar sudarant Esmyną – Lietuvių Dvasios Kanoną (Konstituciją) – pamatinį, visuotinį žinyną lietuvių kalba?   

Putinicos esmėtyra Word’o formatu