Kai(p) susitinka Dievo Žodis ir žmonių žodžiai…(?)

Liepos 22 d. Dusetų bažnyčioje Sutvirtinimus teikė Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas

Vienos Sutvirtintosios esmėvoka, išreikšta Greimo semiotiniu kvadratu:

S1 – Tu, Tau kūniškoji, dieviškoji, genetiškoji, giminiškoji : 

iš Dievo – pasauliui

S– štai šitokiais  jų, jiems vardais vadinama <…> :

iš Tėvo – tėvams, draugams, kitiems

 

~S2 – mums Išmintingoji (gr. Sophia) :

iš Šventosios Dvasios – šeimai, bendruomenei, klasei, Bažnyčiai

 

~S1 – man Šviesioji, Nušvitusioji (gr. Elena) :

iš Žmogaus (Jėzaus Kristaus) – Dievo vaikams, J. K. sekėjams, mano sąžinei