Kaip įprasminame Vietovardžių metus?

Lietuvių kalbos instituto mokslininko dr. Laimučio Bilkio paskaita „Vietovardžių metų prasmė“

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000078283/radijo-paskaitos-vietovardziu-metai

Be kita ko, sužinosite: kiek tūkstančių vietovardžių surinko Kazimieras Būga, ir kiek tokių kortelių užrašė savo ranka? Kas ir kaip tarpukariu organizavo ir rinko (surašė) Lietuvos žemės vardyną (žemėvardžius), sykiu vietovardžių ir pavardžių bylas? Kaip klasifikuojami toponimai ir kas yra oikonimai, potamonimai, limnonimai, helonimai, oronimai, akronimai, drimonimai? Kiek vietovardžių žodyno tomų jau išleista? Ką jau galima rasti vietovardžių duomenų bazėje http://lkiis.lki.lt/lietuvos-vietovardziu-geoinformacine-duomenu-baze? O pabaigoje išgirsite, kurie du kalbininkai labiausiai nusipelnė tirdami vietovardžius, ir kokios Kazimiero Būgos frazės laikomos Vietovardžių metų emociniu ir racionaliuoju leitmotyvu.