Greimo metus apibendrinant

2017 metais minėjome 100-ąsias Algirdo Juliaus Greimo (pasaulinio garso mąstytojo, mitologo, semiotiko, kalbininko, kultūros ir literatūros kritiko, eseisto) gimimo metines – sukaktį, įtrauktą į UNESCO minimų datų sąrašą. Kviečiame apžvelgti, kaip buvo įprasminti tie metai: kokie vyko renginiai, kokios knygos buvo išleistos, kokia simbolika, archyvas ir kt. Apie visa tai žr. http://www.greimas.eu 

Kas tai yra semiotika? Ir žinantiems, ir dar nežinantiems…

„Semiotika tad nėra nei filosofija, nei literatūros teorija, nei lingvistika, nei muzikologija, o visus reikšmės pasaulius apglėbiantis mąstymo būdas. Ji greičiau palygintina su formaliosiomis kalbomis – logika, matematika, ji ieško griežtų formalizavimo metodų.<…> semiotika yra tiktai tam tikras mokslinis projektas, o ne koks išbaigtas mokslas“, – knygos pratarmėje reziumuota A. J. Greimo (Algirdas Julius Greimas Semiotika, 1989 m., p. 6).

„Apglėbiantis mąstymo būdas – viena reikšmingiausių Greimo formuluočių (sąvoka – metafora); ji skirta semiotikai, bet ne tik jai, o ir kiekvienai teorinei pastangai, iškylančiai virš, susitelkiančiai į prasmę, visareikšmę ir bereikšmę talpyklą, tokią pat tuščią kaip matematinė formulė, kiekvienąkart iš naujo užpildoma kuria nors substancija. Apglėbti mąstymo būdu, vadinasi, suimti, apimti, apimtimi iškeliant bendruosius prasmės susidarymo ir supratimo modusus. Apglėbimu reiškiasi gyvenamas kūnas, žmogiškosios būties galimybių forma ir turinys. Palinkimas, pasilenkimas prie to, kas apglėbiama, rankų, akių gestai. Skirtumas tarp aprėpti ir apglėbti. Šilumos atsiradimas garsyne, kūno pertekėjimas kalba“ (Viktorija Daujotytė-Pakerienė Apglėbiantis mąstymo būdas // Problemos, 2006 m. Nr.69).