Esate palaiminti, Mokytojai!

Pasaulinė mokytojų diena (angl. World Teachers’ Day) kasmet minima spalio 5 d. (daugelyje pasaulio šalių), skirta pagerbti mokytojus.

Pagal UNESCO, ši diena skirta pademonstruoti mokytojų indėlį į mokslą ir jo plėtrą. Tarptautinė mokytojų federacija „Education International“ skatina šią dieną paminėti visas pasaulio šalis. Iš viso apie 100 pasaulio šalių mini šią dieną.

MOKYTOJAS ZAREY: „VAIKAMS REIKIA NE ŽINIŲ, O IŠMINTIES“

Mokyklos esmėvoka (esmės suvokimas) ir Lietuviškosios Dvasios Kalbosklaida, išreikšta Greimo semiotiniu kvadratu : mokykla moko (į)tėv(i)ų mokin(ti)ius

S1 – Tau mokykla (įstaigos įstatai, strategija, koncepcijos, programos ir kt.).

Mokykla moko mokyklinių mokslų (mokykla vertina žinotinus gebėjimus)

S– štai šitokie jam, jai, jiems, joms mokin(ti)iai (ugdytiniai, auklėtiniai).

Mokin(ti)iai mokosi (mokinasi) mokytinų mokėjimų (vertybių, žinių, įgūdžių)

~S2 – mums mokytojai (ir kiti darbuotojai).

Mokytojai (iš)moko ((pa)mokina) (iš)(pa)mok(in)amų (iš)mokymų (išmokimų)

~S1 – man(o) (į)tėv(i)ai.

Tėvai tėviškėja tėviškomis tėvystėmis

 

Palaimos esmėvoka: palaima juokiasi džiaugsmingomis šypsenomis

S1 – Tau palaima.

(Pa)laima (pa)laimina (pa)laimingais (laiminančiųjų ir laiminamųjų) (pa)laiminimais (laimėjimais, laimikiais)

S– štai šitokios jam, jai, jiems, joms šypsenos.

Šypsenos šypsosi (besi)šypsančiais (besišypsančiųjų) šypsniais

~S2 – mums juokas.

Juokas (iš)(pa)juokia(si) juokingais (besijuokiančiųjų) (pa)juokavimais (juoki(ni)mais, (pa)juokomis)

~S1 – man(o) džiaugsmas.

Džiaugsmas džiaugiasi džiaugsmingais (besidžiaugiančiųjų) džiugesiais (džiaugsmingumais, džiaugsmybėmis)