Dusetų žydijos (kahalo) ir žydyno (štetlo) buvybės dusetiškių esamybėse ir būsimybėse

Lietuvos žyd-ai („litvakai jud-ėj-ai“) iki 1941 m. vasaros žud-ynių buvo mūsų miestų ir miestelių („štetlų“) žied-ai, žied-iniai, žid-iniai, žaid-ėjai, pa-žad-ėtoj-ai… 

Po žyd-ryne žud-yklose žud-ant lieki be žad-o…

Mums liko tik nu-žud-ytųjų vardų ir apie juos pri-si-menamų pasakojimų žod-žiai… 

Šiek tiek tarpukario ir pokario nespalvotų vaizdelių švieso-žaid-os nuotraukose…

Dar liko kapinaitės, statinių ir jų išsidėstymo žaid-yba… 

Liekame ir mes – žaid(žaism)-ingais žod-žiais židiniuose žied-žiantys žod(žosm)-ingus pa-žad-us žyd-ėti…   

Dusetų (Dusiat) žyd-ynas – Lietuvos žied-yne, litvakai žyd-ai – Iš Saulės Dievo („Iz-Ra-El“ – Izraelio) žied-ai: 

žyd-išk-umo-s žyd-ybės – žyd(-intoj-)ų žyd-ėjimai

kaip

žied-išk-umo-s žied-ybės – žied(-intoj-)ų žyd-ėjimai. 

There Was a Shtetl in Lithuania: Dusiat Reflected in Reminiscences (sudarė Sara Weiss-Slep. Išleista Tel Avive, 1989 m): https://www.jewishgen.org/yizkor/dusetos/dusetos.html

Žydų gyvenimas ir kūryba Zarasuvojehttp://zarasumuziejus.lt/zydu-gyvenimas-ir-kultura-zarasu-kraste

648 nužudytų nušovus dusetiškių sąrašas: iš jadvašem žinainės

Dusetiškių iki 1941 metų ir jų gyventų vietų sąrašas: rasite skyrelyje Apie štetlą

Žaid-yklė žod-yklė „Kas ti pakavota?“ (nuo paKa(o)Votos senovės iki VaKar ir šindei):

1941 metų dusetiškius paminėkime klausdami „Kieną ti, ti… ir tinai gyventa?“