Dusetų Kaimų paLikimas (knygos kūrimo santalka)

Zarasų krašto muziejus, įgyvendindamas Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos remiamą projektą „Išnykusių ir nykstančių Dusetų krašto kaimų paveldo apžvalga“, ketina iki šių metų pabaigos išleisti fotografijomis iliustruotą knygą  Dusetų Kaimų paLikimas. Knygos tekstuose ir fotografijose atsispindės Dusetų krašto (mat seniūnijos ir katalikų parapijos ribos nesutampa) kaimų kultūros (istorijos, architektūros, urbanistikos, asmenybių biografijų ir prisiminimų, demografijos, toponimikos, tautosakos ir kt.) paveldas, kaimų demografinė ir kitokia statistika.   

Temos aktualumas. 2019-ieji metai Dusetoms yra reikšmingi keliais požiūriais: minimas Dusetų vardo paminėjimo 500-metis, yra suteiktas Mažosios kultūros sotinės titulas, o lapkričio 6 d. minėsime Lietuvos Didžiojo Kalbininko Kazimiero Būgos 140 metų jubiliejų. Šie faktai, o dar ir Vietovardžių metų paskelbimas, įpareigoja atsigręžti į tuos šaltinius (kaimus), kurie nuo seno gaivina  ir reprezentuoja Dusetas. Juk beveik visos šio krašto garsenybės yra gimusios aplinkiniuose kaimuose, o ne Dusetų miestelyje, kuris iki holokausto urbanistiškai buvo suformuotas žydų. Jeigu būtų kalbama apie Dusetų įtaką lietuviškajai kultūrai, tai dažniausiai dėmesys nukryptų ne į Dusetas (štetlo ūkinius ir kitokius santykius), o į aplinkiniuose kaimuose gimusias asmenybes ir didžiavimąsi jomis. Tad kokie buvo, yra ar bus kaimų būties gamtiniai, kultūriniai laikinybės (vienkartinumo ir viltingų atsikartojimų) atspindžiai? 

Štai tie 114 aprašytini Dusetų krašto (pačioje seniūnijoje yra maždaug 30 išnykusių, o likusieji – dauguma nykstantys ar mažėjantys) kaimai: Antadavainė, Antakalnis, Antažiegė, Aukštalaukiai, Avižiai, Berniūnai, Betiškės, Bieliškės, Bileišiai, Blinkai, Brogiškės, Budriškės, Bumbliai, Butkeliai, Česnaviškis, Davainiai, Didžiadvaris, Dikmoniai, Drageliškės, Eiveniai, Gasiai, Gugiai, Jasai, Jaskoniškės, Jatkūniškės, Jodaugiai, Jomeikiai, Kairionys, Kairiškis, Kalbutiškės, Kalniškės I, Kalniškės II, Kavoliai, Krakynė, Kraštai, Krioviškis, Kuikiai, Kundročiai, Kunotai, Latviškės, Liesiškės, Likančiai, Lūgeliai, Lungeliai, Mandebūrai, Marciūniškės, Maskvyčios, Matiukai, Meilūnai, Melnyčinė, Merkiai, Merkiškės, Midučiai, Morkūnai, Narkyčiai, Naujasodis, Navikai, Pabalnė, Paberžė, Pačiaunė, Padustėlis, Paeglynė, Paindrė, Pakniškės, Pašilė, Pažiegė, Pempės, Peškaitiškės, Plaštakiškės, Puteikiai, Raudankos, Riškonys, Sadūnai, Sakališkės, Sala, Siratava, Sirotiškės, Skineikiai, Smilgės, Sniegiškės, Šalinė, Šaltamalkiai, Šišponiškės, Šlapės, Triponiškės, Upės, Užtiltė, Vaboliai, Vainiūnai, Vaiskūnai, Vasaknos, Vaseluškos, Vencavai, Veselava, Vilkiškės, Vosgėliai, Voversiai, Zelioniškės, Žukliškės, Antaviliai, Jakunčiai, Napreliai, Petkūnai, Čepiškės, Dumbleniškis, Griovadvaris, Gruodiškės, Išdagos, Juozapava, Kamionka, Pabaltė, Pušynė, Vajavotinos , Zablociai.

Keli kaimai gali būti įtraukti iš „užribio“ – Antazavės, Imbrado, Zarasų, Degučių, Antalieptės, Sudeikių, Užpalių, Jūžintų ir Kriaunų seniūnijų bei parapijų.

Kai kurie kaimai jau yra aprašinėti juodraščiuose. Dar keliolika yra aprašyti jau išleistose (auto)biografinėse knygose ar istorinio žanro publicistikoje.  Bus siekiama gauti šiuos aprašymus ir juos įtraukti į internetinės knygos (svetainės) turinį, o spausdintinėje knygoje bus nuorodos į tuos šaltinius, tai yra tekstus, primenančius tuos kaimus. Internetinis šios knygos variantas bus randamas http://www.buga.zarasumuziejus.lt svetainėje, toliau siekiant interaktyviai plėtoti, papildyti Dusetų krašto kaimų apžvalgą.   

Visi, davę žinių apie kaimus arba pinigų (projektui būtinas 20 procentų papildomas indėlis!), bus įrašyti knygoje Dusetų Kaimų paLikimas, sykiu galės ją įsigyti už savikainą (kitiems ji gali kainuoti iki keliolikos eurų). Žinias prašome atnešti į Dusetų seniūnijoje esančią  Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus salę arba atsiųsti elektroniniu paštu rytispivoriunas@gmail.com. Norintiems paaukoti virtualiai – bus nurodyti paramos fondo duomenys.

Pateikiama esmėtyros (semiotinė) priemonė tyrinėjant ir renkant duomenis (tekstus, dokumentus, fotografijas, piešinius, brėžinius, įrašytus garsinius ir vaizdinius pasakojimus ir kt.) apie kaimus:

1.      Kaimas ir jo pavadinimas;

2.      Sodybos (architektūra, kaimo urbanistika) ir žmonės (jų darbai, amžius, vizijos ir kt.), augalai ir gyvūnai, žemėvietos (kraštovaizdis, piliakalniai, pilkapiai, kapinės, miškai, pievos ir kt.) ir vandenys (ežerai, upeliai, pelkės ir kt.);                                                                                                   

3.      Vardai, pavadinimai, pasakojimai – vietovardžiai, asmenvardžiai, tautosaka, aprašymai (ar nurodymai į tokius tekstus);

4.      Statistikos (skaičiavimai, ko mažėja, ko daugėja, palyginimai, periodai, vertinimai, kam ypatingas dėmesys, analizės ir kt.).

Atraskime kiekvienas savo uždavinius ir įsidėmėkime knygos Dusetų Kaimų paLikimas kūrimo santalkos tikslą – sukurdami Dusetų krašto kaimų fotografijomis iliustruotą aprašymų ir prisimintų pasakojimų apžvalgą (kad ji būtų ne tik žinių, bet ir entuziazmo tyrinėti aplinką priemone), žadinsime domėjimąsi nykstančiais ir išnykusiais kaimais, idant būtų išsaugoti ne tik vietovardžiai su nykstančių kaimų statistika, bet ir rašytiniai bei vaizdiniai atsiminimai apie kaimynų, giminių bei protėvių paLikimą, kuris taptų gyvybingas ateities paveldui.   

Sumanymo autorius ir projekto vadovas Rytis Pivoriūnas,