BŪGOS MĖNUO

Lietuvos didysis kalbininkas Kazimieras Būga gimė 1879 metų lapkričio 6 dieną Pažiegėje, o palaidotas 1924 metų gruodžio 6 dieną Kaune. Todėl „Būgos mėnuo“ nuo lapkričio 6 d. iki gruodžio 6 d.

Prof. Viktorija Daujotytė-Pakerienė, vasario 22 d. Vilniaus knygų mugėje pristatydama savo knygą „Lituanistika Lietuvos akivaizdoje“, pasakė: „<…> lituanistikos centre aš mačiau Kazimierą Būgą. <…> Kazimiero Būgos – manau, kad vieno iš pačių genialiausių mūsų tautos žmonių – raštus. Kas mes būtume be šitų raštų, kas mes be jų būtume? Tas pats, tokia pat dykuma ir dykynė kaip įsivaizduoti esančius be Žemaitės raštų, be Vinco Mykolaičio Putino raštų <…>“.

„Būgos mėnesį“ Kazimiero Būgos memorialinis muziejus kviečia:

·         iš anksto susitarus, nemokamai aplankyti K. Būgos muziejų tėviškėje (Pažiegėje)

·         į VYDŪNO IŠMINTIES VALANDAS (Vydūno skaitymus, esmėvokų pristatymus, pamąstymus ir pokalbius) šiokiadieniais nuo 14 iki 15 val. parodų salėje (Dusetose, K. Būgos 31a). Žiūrėkite ir  http://www.buga.zarasumuziejus.lt/atvirai-kuriamas-ldk-esmynas/vyduno-esmevokos

·         į Lietuvos švietimo istorijos muziejaus parengtą parodą „Jie kūrė Lietuvą“ Senosiose Kauno kapinėse, Ramybės parke (apie tai žr.  https://www.lsim.lt/lt/389-jie-kure-lietuva)

·         gruodžio pirmą savaitę Kultūros centre Dusetų dailės galerijoje – antroji LAVINAMO DOMESIO KALBOTYRAI konferencija: istoriškumas ir struktūriškumas kalbotyroje (kas svarbiau, įdomiau, … – istoriškai palyginama kalbotyra ar semiotiškai apglėbiantis mąstymas, ar vydūniškoji išmintis, ar … ?)

Rytis Pivoriūnas, Kazimiero Būgos memorialinis muziejus

Tel. 861025972, http://www.buga.zarasumuziejus.lt

Parašykite komentarą