Būgos ir Greimo šventi(niai) (pa)(si)sveiki(ni)mai

 

S1 – Tau Kalėdų esmė (kalėdiškumo idėja) S– štai (šitokios jam, jai, jiems, joms) Naujųjų Metų žaismė(s) (virsmo, saulės (iš)kopimo, dienos ilgėjimo, šviesos daugėjimo…)
~S2 – mums kalėdojimo, šventimo reikšmė(s) (šventiniu laikotarpiu nuo Kūčių vakarienės šeimoje gruodžio 24 d. iki Trijų Karalių sausio 6 d.) ~S1 – man Advento prasmė(s) (Ateinančiojo – Dievo, Dienos, Šviesos, Veido – laukimo, šventinio pasiruošimo, kūdikėlio Jėzaus gimimo, Kalėdų senelio ir artimųjų dovanų, dėkingumo, dėmesingumo, susitaikymo, atleidimo, džiaugsmo, sveiko proto ir širdies ramybės…) 

Nuotraukoje Vilijos Visockienės žvaigždžių saulėtos snaigės