Dalyvaudami Seimo rinkimuose, prisiminkime ir Lietuvos demokratijos šimtmetį

Ar istorijos ir politologijos mėgėjai pamėgintų atsakyti, kiek metų ir kaip de facto gyvuoja demokratija Lietuvoje? 

2020-ieji – Lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metai

 

30 metų, kai buvo atkurta Lietuvos Respublikos Nepriklausomybė 

100 metų, kai Steigiamasis Seimas Lietuvos valstybę paskelbė LIETUVOS RESPUBLIKA 

100 metų, kai įvyko pirmieji visuotiniai demokratiniai Lietuvos Seimo rinkimai

100 metų, kai pradėjo dirbti Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija  

 
Prieš šimtą metų, pirmuosiuose demokratiniuose Lietuvos Seimo rinkimuose išriktas Steigiamasis Seimas, vykdydamas 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, atkurtą Lietuvos valstybę paskelbė demokratine respublika. Įdomu, kad Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimas yra įtvirtintas dviem dokumentais, kurių vienas yra kito priežastis ir tąsa, o Lietuvos Tarybos priimtas 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, be 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucijos būtų nepilnas ir neužbaigtas. Taip pat svarbu, kad beveik po 70-ies metų, atkuriant Lietuvos valstybės nepriklausomybę, Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1990 m. kovo 11 d. Akte „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ įtvirtino, kad 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija „niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas“. Jei įdomu, žr. Steigiamojo Seimo šimtmetį pasitinkant – Seimo istorijos įdomybės

LABAI SVARBU: ateidami balsuoti, turėkime ASMENS DOKUMENĄ, APSAUGINĘ KAUKĘ, SAVO TUŠINUKĄ IR IŠLAIKYKIME 2 METRŲ ATSTUMĄ.

 

Rinkimų esmėvoka (esmės suvokimas) ir Lietuviškosios Dvasios Kalbosklaida, išreikšta Greimo semiotiniu kvadraturinkimai renka renkamuosius rinktinėn

S1 – Tau rinkimai.

Rinkimai renka – tampa (rinkimų tapsmas): rinkimai (su)renka renkamųjų (iš)(si)rinkimu (-ais).

Pvz., 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai (pvz., 52. Nalšios šiaurinėje rinkimų apygardoje, 21 Užtiltės apylinkėje)

S– štai šitokia jam, jai, jiems, joms rinktinė.

Rinktinė (su)renka(ma) – naikina(ma), nyksta, niekėja, miršta: rinktinė (su)renka(ma) renkamųjų (pa)(si)rinkimu.

Pvz., LR Seimas (Seimo nariai, Tautos atstovai)

 

~S2 – mums rinkėjai.

Rinkėjai (su)renka – (iš)saugo(si)(mi) skleidžia(si)(mi), (pa)gelbsti: rinkėjai (iš)renka(si) rinktin(i)us išsirinktuosius

Pvz.,  x (skaičius) LR piliečių nuo 18 metų.

~S1 – man(o) renkamieji – siekiantieji būti išrinktais(iais).

Renkamieji renkami – (į)kuria(mi), (į)steigia(mi), (at)(iš)randa(mi): renkamieji renkami rinkėjų pasirinkimu (-ais).

Pvz., rinkimų apygardų apylinkėse renkami vieno mandato pretendentai ir kandidatai iš partijų sudarytų sąrašų