Atraskime aisčius su profesoriais ir … dailininke

Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus parodų salėje (Dusetų seniūnijos pastatas, II aukštas) iki rugpjūčio 14 d. vyksta LAIMOS TUBELYTĖS-KRIUKELIENĖS tapybos paroda LAIKO AKIMIRKOS DROBĖSE.

Jei reikėtų trumpai pasakyti apie ką paroda, būtų galima išskirti ypatingą ir esminį jos bruožą: Lietuvos pirmeivių – aisčių – istorijos iliustracijos.

Pastarąjį dešimtmetį didžiausią kūrybinio laiko dalį dailininkė skiria didelio formato drobių tapybai Lietuvos istorijos tema. Yra sukūrusi per 40 tapybos darbų, kuriuose pavaizduoti svarbūs Lietuvos vystymosi raidai įvykiai, istorinės asmenybės bei įvairios kūrybinės interpretacijos lietuvybės tematika. Pasak jos, daugiausiai laiko, kantrybės, kūrybinės išmonės ir istorijos žinių pareikalavo didelio formato drobės: „Žalgirio mūšis“ ir „Oršos mūšis“.  Svarbus kūrybinės veiklos etapas – bendradarbiavimas su istoriku bei archeologu, akademiku prof. Eugenijumi Jovaiša (šiuo metu – Seimo narys) ir jo leidinių iliustravimas. 2016 m. publikuotame E. Jovaišos mokslo populiarinimo leidinyje „Aisčiai. Lietuvių ir Lietuvos pradžia“ galima pamatyti jos sukurtas 39 iliustracijas. Dešimt prieš keletą metų nutapytų ir šiuo metu muziejaus parodoje eksponuojamų iliustracijų aisčių tema, kaip numatoma, taip pat bus panaudotos E. Jovaišos būsimame moksliniame leidinyje.

Vos keli dailininkai Lietuvoje tapo istorinėmis temomis. O apie aisčius (baltų gentis) tėra pavieniai kūriniai. Nepaprastai reikšminga, kad mūsų didžiojo pasididžiavimo prof. Kazimiero Būgos pradėtą darbą, atrandant aisčių protėvynę ir jų genčių buveines, populiarina ir tęsia, šįkart jau meno kalba, mylima Dusetų krašto dailininkė.

„Tapyti Lietuvos žemę, valdovus, senuosius radinius ir su jais susijusius įvykius bei pergalingus mūšius, įprasminti tautinius simbolius ir ženklus – nepaprastas džiaugsmas ir tuo pačiu didelė atsakomybė. Džiaugiuosi, kad meilę Lietuvai ir Gyvenimui galiu išreikšti spalvų potėpiais drobėje ir dalintis tuo jausmu su Jumis.“

Dailininkė apie save: Laima Kriukelienė – aprašymas parodos atidarymui – 2019 m.

Maloniai kviečiame apsilankyti darbo dienomis nuo 10.00 iki 16.00 val. Iš anksto suderinus, galima apsilankyti ir kitu laiku. Tel.  861025972, muziejus@zarasai.lt, http://www.buga.zarasumuziejus.lt

Parodos atidarymo akimirkos iš Vilijos Visockienės fotografijų.