Aistiškosios tapatybės žinykla Kazimiero Būgos tėviškėje

SUMANYBIŲ GAIRĖS PARENG-T-INIAMS (PROJEKTAMS) Tikslai: 1. Šiuolaikinėmis priemonėmis aktualinti ir populiarinti žymaus lietuvių kalbininko Kazimiero Būgos mokslinį paveldą, kuriant inovatyvias bei pavyzdines priemones, įgalinančias lemtingai revoliucinį humanitarinio ugdymosi proceso pokytį, sukuriant Būgos kaip lemtingiausio bei įdomiausio Lietuvos (ir baltistikos) kalbininko įvaizdį, 2019 m. patraukliai įprasminant 140-ąsias jo gimties metines 2. Kazimiero Būgos tėviškėje, Pažiegės vienkiemio … Tęskite Aistiškosios tapatybės žinykla Kazimiero Būgos tėviškėje skaitymą