Sartų kultūros kelias: palei Dusetą aplink Sartus

Zarasų krašto muziejus įgyvendina kultūros paveldo departamento finansuojamą projektą „Sartų kultūros kelias: palei Dusetą aplink Sartus“. Tikslas – sukurti kultūros kelią, atskleidžiantį Dusetõs (Šventosios iki Sartų ežero) ir Sartų krašto paveldo reikšmingumą. Sartų kultūros kelias nusidriektų palei Dusetos upę aplink Sartų ežeryną ir erdviškai apimtų (Zarasų, Rokiškio, Utenos, Ignalinos rajonų) Antalieptės, Antazavės, Daugailių, Degučių, Dusetų, Dūkšto, Jūžintų, Kriaunų, Obelių, Salako, Sudeikių, Užpalių seniūnijose saugomus ir saugotinus kultūros paveldo objektus.

Kultūros kelias, kuriuo keliaujama, visų pirma, yra santykis, sujungiantis infrastruktūrą, kultūros paveldą, potyrius, žmones, istoriją, kultūrą ir jų tarpusavio sąveikas. Kultūros kelyje užsimezgęs žmogaus ryšys su kultūra ir paveldu prikelia istoriją naujam gyvenimui.

Labai prašome pasidalinti žiniomis (tekstinėmis, vaizdinėmis ir garsinėmis) apie paminėtose seniūnijose saugomus ir net saugotinus Dusetõs (mat Šventosios aukštupys nuo ištakų ir Antalieptės mariose nugrimzdusio Duseto ežero iki Sartų turi dar ir senąjį vardą – Duseta, Dusta) ir Sartų krašto  kultūros paveldo objektus, su jais susijusią – susisiekimo, rekreacinę, informacinę ir kt. – infrastruktūrą. Bus išanalizuota surinkta medžiaga ir parengta paveldo objektų aprašymo matrica bei kultūros kelio koncepcija, integruojanti skirtingus teminius – priešistorinio (piliakalniai ir jų gyvenvietės, sėlių kultūra), istorinio (dvarai, kaimai, reikšmingos vietos, pastatai, paminklai, senkapiai, kapinės ir kapai), sakralinio ir mitologinio, gamtinio, ryškių asmenybių (poetų, rašytojų, kalbininkų, kompozitorių, muzikantų, dailininkų, dvasininkų, partizanų, mokslininkų, visuomenės veikėjų ir kitų) – paveldo maršrutus.  

Sartų kultūros kelio koncepcija ir teminiai maršrutai bus randami Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus svetainėje http://www.buga.zarasumuziejus.lt. O vėliau, pratęsiant projektą, bus sukurtas kultūros kelio pasakojimų (tekstų ir vaizdų) tiekinys, viešinamas virtualioje erdvėje.

Kviečiame sukurti (žr. Gairės Sartų kultūros keliui) vaizdinius Sartų kultūros kelio simbolius (ženklus, logotipus, emblemas, herbus ir kt.), kurie, periodiškai juos keičiant, žymės kultūros kelią arba bus pritaikomi atskiros vietovės objektams. 

Siekime kraštotyros, valdžios bei verslo sąsajų, apjunkime ir susiekime kūrybines – kraštotyrininkų, valdininkų bei verslininkų – pajėgas. 

Ačiū už Jūsų gamtosauginį, kraštotyrinį, politinį ir verslinį sąmoningumą, vaisingą bendradarbiavimą ir vertingą patyrimą.                       

Vertinu Jūsų pastabas ir pataisas 

muziejininkas Rytis Pivoriūnas, tel. 861025972, el. paštas: rytispivoriunas@gmail.com