140-metį pasitinkant

Lapkričio 6 d. Kazimierui Būgai sukanka 140 metų! Gera proga paskaityti jo tekstus:

autobiografija https://www.facebook.com/photo.php?fbid=556737918413779&set=pcb.556740161746888&type=3&theater

keturi straipsneliai žodyno reikalu https://www.facebook.com/photo.php?fbid=558472084907029&set=pcb.558476234906614&type=3&theater

kitus skaitmeninius tekstus galite rasti http://www.buga.zarasumuziejus.lt/kazimieras-buga/bibliografija

Atkreiptinas dėmesys į knygą „Kalba ir senovė“ 

1922 m. išleidžiama „Kalba ir senovė“ (I dalis). Žr. http://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/C1B0003841431

Prof. J. Endzelynas ragino K. Būgą pateikti šį veikalą Latvijos universitetui kaip daktaro disertaciją; K. Būga atsakė, jog ruošiąs „Kalbos ir senovės“ antrąją dalį, kurioje paliesiąs dar daug kitų problemų.

„Tai – savotiška lituanistikos enciklopedija, be kurios negali apsieti nė vienas, norintis tyrinėti lietuvių kalbą,  savotiškas lituanistikos vadovėlis, kurio neišstudijavęs niekas negali savęs laikyti lituanistu.“ (Z. Zinkevičius)