Šventumas, mitologija

 Šventvietės, sakralinis, mitologinis paveldas

Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės. Aukštaitija. Vilnius: Diemedis, 2006. – 784 p. Senosios Lietuvos šventvietės 

 

Ignalinos rajono savivaldybės kultūros vertybės KVR.KPD

 

Zarasų rajono savivaldybės kultūros vertybės KVR.KPD,  Zarasų rajono kultūros vertybių sąrašas,  Zarasų rajono kilnojamųjų kultūros vertybių sąrašas 

Kraštotyrininko Gyčio Gruzdo sąvadas: Zarasų krašto ŠVENTVIETĖS 

Akmenys Zarasų krašte,  Šventovės ir vienuolynai Zarasų krašte 

Degučių seniūnijoje saugomas sakralinis, mitologinis paveldas

Altorėlis (Vajasiškio k.); Altorėlis su Marijos paveikslu (Vajasiškio k.); Koplytstulpis (metalinis) (Degučių k.); Koplytstulpis su Šv. Jurgio skulptūra (Jakštų k.); Koplytstulpis su Šv. Jono skulptūra (Vajasiškio k. bažnyčios šventoriuje); Kryžius (Senadvario k.); Kryžius (Ūžėniškių k.); Kryžius (Trinkuškių k.); Kryžius prie Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios (Degučių k.); Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra (Kloviškių k.); Ornamentuotas kryžius su Nukryžiuotojo ir Rūpintojėlio skulptūra (Baibių k.); Ornamentuotas kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra ir tvorele (Dundulių k.); Stogastulpis (Bružų k.); Stogastulpis (Zokorių k.); Stogastulpis su horeljefais broliams Kvikliams (Šavašų vs.); Stogastulpis su ornamentuotu kryželiu ir Nukryžiuotojo skulptūra (Cholopovkos k.).  

Dusetų seniūnijoje saugomas sakralinis, mitologinis paveldas

Paveikslo „Marija su kūdikiu“ aptaisas; Altorėlis su Aušros vartų Marijos paveikslu; Kilnojamas altorėlis; Vargonai; Altorius su skulptūromis; Sakykla; Davainių akmuo, vadinamas Laumių stalu.

 

Rokiškio rajono savivaldybės kultūros vertybės KVR.KPD

 

Utenos rajono savivaldybės kultūros vertybės KVR.KPD