Teisuolių piliakalniai

Dalyvaukime pašlovinamoje sąveikoje (interakcijoje) Tūkstančiui piliakalnių tūkstantis Teisuolių, atrasdami kitų šlovinamus (dedikuotus) pasakojimus ir patys įvardindami Teisuolių piliakalnius Sartų kultūros kelyje. Tiesiog pašlovinkime, prisiminkime ir kitiems aprašykime herojaus – pasirinkto Lietuvos Pasaulio Tautų Teisuolio – žygdarbį, savo aplankytą piliakalnį pavadindami jo vardu.

Lietuvos piliečių – Pasaulio Tautų Teisuolių sąrašas 

Lietuvos Respublikos teritorijoje žinomi piliakalniai,   Piliakalnių Lietuvoje sąrašas

Savo pasakojimus bei vaizdus apie Lietuvos Teisuolius ir jų vardais bei žygdarbiais papuoštus piliakalnius siųskite svetainės tvarkytojui (redaktoriui)  rytispivoriunas@gmail.com 

 

Tūkstančiui piliakalnių tūkstantis Teisuolių

Kiekviena Tauta visuotinai garbina savo didvyrius ir brangias vertybes. Lietuva yra išskirtinė, nes turi arti tūkstančio didžių žmonių, kuriuos garbingai iškėlė kita Tauta ir turi tokių vertybių, kurių santykiniu skaičiumi neprilygsta jokia kita šalis.

Kasmet atnaujinamas Lietuvos piliečių – Pasaulio Tautų Teisuolių sąrašas (žr.: https://www.jmuseum.lt/lt/pasaulio-tautu-teisuoliai/i/1256/lietuvos-pilieciu–pasaulio-tautu-teisuoliu-sarasas/). 2021 metų duomenimis 919 Lietuvos piliečių Jad Vašem pripažinti Pasaulio Tautų Teisuoliais, apdovanoti Jad Vašem atminimo medaliais ir garbės raštais.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos teritorijoje žinomų piliakalnių skaičius peržengė 900 (žr.: https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:Lietuvos_piliakalniai). Jei dar pridėtume su baltų gentimis susijusius piliakalnius gretimose teritorijose, tai jų gal turėtume ir kelis tūkstančius. Ne be reikalo išgirstame frazes apie „piliakalnių kraštą“ ar buvusią „piliakalnių kultūrą“. Archeologas Aleksejus Luchtanas rašo: „Lietuva pagristai vadinama piliakalnių kraštu. Šios nedidelės valstybės teritorijoje 78,5 km² plotui tenka vienas piliakalnis. Tai beveik dvigubai daugiau negu kaimyninėje Latvijoje, kur apie 380 piliakalnių, ir keturgubai daugiau negu Estijoje. Kur kas didesnėje Baltarusijoje piliakalnių priskaičiuojama beveik tiek pat, kiek Lietuvoje“. Nors kai kurie piliakalniai yra negailestingai apgadinti ar net sunaikinti, mūsų džiaugsmui dar vis atrandamas naujas, iki šiol nežinotas ir netyrinėtas. Visuotinė pagarba šiems istorijos, kultūros ir gamtos paminklams, didžiavimasis jais jau senokai tapo lietuviškosios (baltiškosios) tapatybės požymiu.

Kaip gali būti vertingai įprasmintas toks „stebuklingas“ skaičių sutapimas – mūsų garbingiausių (mat šlovinamų pasaulyje) žmonių ir seniausių (todėl itin brangių) kultūros paveldo vertybių? Įprasta žymių žmonių vardais pavadinti kalnų viršūnes ir kitus naujai atrastus, netgi kosmose, objektus. Lietuvai ir vėl pasisekė! Turime savo iškiliausiems žmonėms po iškiliausią viršukalvę savo žemėje! Ne tik gražus skaičių sutapimas inspiruoja tokiu būdu įamžinti savo didvyrius. Nors jau turime šių šlovingų žmonių, kaip ir tyrėjų nuolat papildomus piliakalnių, sąrašus, bet savaime jie yra teoriškai šalti, tarsi niekuo neangažuojantys muziejaus eksponatai. Didvyriams privalu turėti ir regimus, ne tik skaitomus paminklus, ir ne tik kitoje šalyje, bet ir savo Tėvynėje! Štai todėl virtualaus turo „Teisuolių piliakalniai Sartų kultūros kelyje“ sukūrimas ir asmeniškas išbandymas būtų kaskart atgyjantis mūsų sąmoningumo bei pagarbos liudijimas. Nebežinomi bevardžiai piliakalnių didvyriai ir užmaršty nugrimzdusios jų legendos vėl atgimtų – ir jau tikromis istorijomis išgarsintų Lietuvos Pasaulio Tautų Teisuolių pasiaukojamus žygdarbius.

Taigi kviečiame ir visoje Tėvynėje piliakalniams suteikti Lietuvos Pasaulio Tautų Teisuolių vardus. Piliakalniai – seniausieji mūsų protėvių gyvybių bei turto gynybiniai įrenginiai – dažniausiai vadinami artimiausio kaimo vardu, bet jie neišsaugojo savo istorijų, nebeatmenami čia gyvenę žmonės – narsūs savo žemės gynėjai. Netgi legendas ar padavimus išsaugojo vos vienas kitas; ir vos viename kitame vyko archeologiniai kasinėjimai. Kad neblėstančiam jų gamtiniam grožiui keliautojai rastų įkvepiančių pasakojimų, reikia atgaivinti didvyrius. Šiuolaikinius žmones žavi tikros istorijos ir tikri herojai. Todėl kiekvienam piliakalniui priskirtas Teisuolio vardas paskatins virtualų bei realų keliauninką sužinoti ir to herojaus žygdarbio istoriją.

„Tūkstančiui piliakalnių tūkstantis Teisuolių“ – kol visa Lietuva taps Teisuolių Sodu!