Didvyriai, asmenybės

Didvyriai ir ryškios asmenybės

 

Kazimiero Būgos muziejaus virtualus turas

Zarasų krašto asmenybės

Zarasų krašto žymių asmenybių gimtinės

Kazimieras Būga

Būga Greimo semiotine žiūra

Laiko juosta apie kalbininką Kazimierą Būgą 

(2021 m. darbavosi 7-8 kl. mokiniai, vadovaujami Dainoros Biliūnaitės, Vandos Normantienės,  Rimanto Garuolio,  Svetlanos Gilienės, Ilonos Šukienės)

Antanas Strazdas

Linas Broga

Vytautas Mažiulis

Antanas Pakerys 

Dusetų krašto ryškios asmenybės:

didikai Radvilos, Rudaminos, Pliateriai ir karžygė Emilija Pliaterytė…,

poetai Antanas Strazdas, Antanas Vienažindys, Faustas Kirša, Paulius Širvys, Petras Gaulė, Meilė Kudarauskaitė…,

kalbininkai Kazimieras Būga, Vytautas Mažiulis, Antanas Pakerys…,

kompozitoriai Juozas Gruodis, Lionginas Abarius…,

tautotyrininkas Antanas Mažiulis,

poezijos vertėjas Linas Broga,

pokario partizanai Motiejus Paškonis-Don Kichotas…, 

mokytojai Petras Kuzmickas, Emilija Juknienė, Alfonsas Pranckūnas, Juozas Kudarauskas, Vytautas Strioga, kraštotyrininkė Zofija Vilytė…, 

istorijų ir prisiminimų rašytojai Petras Strelčiūnas, Ignas Lapienis, Liucija Būgaitė-Baubonienė, Angelė Viburytė–Braknienė, Leokadija Lukošiūnaitė-Malcienė, Donatas Čepukas, Vytautas Indrašius, Marija Atkočiūnaitė-Varenbergienė…