Sartų kelio žinynas :

LTK_Logotipas(1).jpg (2866×1333)Zarasų krašto muziejus įgyvendino (nuo 2021-07-26 iki 2021-12-30) Lietuvos kultūros tarybos paremtą projektą „Naujo kultūros kelio pristatymas“ (Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo Utenos apskrityje prioriteto „Kultūrinių inovacijų partnerystė“). Tikslas – kurti naujo – Sartų – kultūros kelio patrauklumą, įgalinant, įveiklinant ir plėtojant turistinius, komunikacinius ir intelektualinius šiaurės rytų Aukštaitijos išteklius. Kuriamas virtualus reprezentacinis gidas paskatins fizinį ir virtualų keliavimą Sartų kultūros keliu, pasitelkiant (integruojant, aktyvuojant) šio regiono kultūros įstaigų, nevyriausybinių organizacijų ir verslo esamas infrastruktūrines, informacines ir kūrybines pajėgas.

 

SARTŲ GAMTOS IR KULTŪROS KELIAS

 

Tebūnie patiriamas SARTŲ KELIAS – Sartų ežeryno ir Šventosios upyno aukštupio senovinis paveldas nuo paskutinio ledynmečio iki XV amžiaus, šio Sėlos pietinio krašto gamtos ir kultūros vertybių pokyčiai iki šių dienų, atskleidžiant skirtingus – geologinį, geografinį, geomorfologinį, geotopinį, biologinį, antropologinį, kultūrologinį, ekologinį, archeologinį, literatūrinį, istor-iograf-inį, tautosakinį, lingvistinį, kraštotyrinį, turistinį, rekreacinį, technologinį, urbanistinį, meninį, religinį, filosofinį, filotopinį, hermeneutinį, fenomenologinį, semiotinį, esmėtyrinį ir kitus – pasakojamus ir įvaizdinamus požiūrius bei jų sąveikas apglėbiantį mąstymą. Pats ežeras Sartai – kaip išsišakojęs medis – įprasmina Pasaulio medžio ašies metaforą, visa ko jungties simbolį. Aštuonios šakos tarsi rodo į aštuonias – keturias pagrindines ir keturias tarpines – pasaulio kryptis. Ledynmečio Darinių Kalvose (Kaln-eli-uose ir Kloniuose) subrendo Lietuviškos Dvasios Kūriniai – gyvybingi Pasaulio medžio vaisiai. Todėl SARTŲ KELYJE, pajaučiant gamtovaizdžių šviesovaizdžius, įmąstant lietuvių kalbos meta-fizinius riboženklius ir atskleidžiant pasaulinės žinijos esmėvokas, Tau atsivertų Gelmė, Slėpinys, Transcendencija, Esmas, Tikrovė…

Piliakalniai ir senovinės gyvenvietės

Susipažinkime su šiomis – pačiomis seniausiomis! – Lietuvos kultūros paveldo vertybėmis: meta-fizinėmis regyklomis ir klausyklomis Sėlos krašte!

 

 

Klausimai piliakalnių lankytojams  Piliakalnių klausimynas

 

Dalyvaukime kūrybinėje sąveikoje  Tūkstančiui piliakalnių tūkstantis Teisuolių 

 

Šventvietės

 

Didvyriai ir ryškios asmenybės

 

Savo įspūdžiais ir atradimais kviečiame pasidalinti  Laimingo Kelio Dienyne