Velykų esmėvokos

  Esmėvokos, išreikštos Greimo kvadratu – reikšmingomis semomis S1, ~S1, ~S2, S2 Pamatiniai supratimai Tau S1 man ~S1 mums ~S2 štai S2 Pritaikant diskursyvinių (figūratyvinės sklaidos – veiklos pobūdžio, vietos, laiko) reikšmių analizės sintezę kalbant (skelbiant) paviršutiniškai:  Jėzus Kristus  prisikėlė iš numirusiųjų  I amžiuje  Jeruzalėje kas? kieno? Jėzus Kristus       ką? ką veikia? […]

Plačiau...

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos esmėtyra

Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos – semiotinė esmėtyra Esmėtyros klausimynas                                                    Esmėvokos, išreikštos Greimo kvadratu – reikšmingomis semomis S1,  ~S1,  ~S2,  S2 Pamatiniai supratimai Tau S1 man ~S1 mums ~S2 štai S2 […]

Plačiau...

Už jūsų ir mūsų laisvę!..

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – semiotinė esmėtyra Esmėtyros klausimynas Esmėvokos, išreikštos Greimo kvadratu – reikšmingomis semomis S1, ~S1, ~S2, S2 Pamatiniai supratimai Tau S1 man ~S1 mums ~S2 štai S2  kalbant paviršutiniškai „Lietuvos nepriklausomybės aktą“ pasirašo 20 Lietuvos Tarybos signatarų   1918 m. vasario 16 d.   Vilniuje (Vokietijos okupuotoje Lietuvoje) kas? […]

Plačiau...

Tau kokia Laisvės gynėjų dienos esmė – įprasmin(ta)ama sureikšmintomis žaismėmis?

Kazimiero Būgos memorialinis muziejus renka medžiagą virtualiai parodai Lietuvos Didingiausioji Kova. Labai laukiame kiekvieno asmeninės patirties ženklų, liudijančių 1991 m. sausio 13-osios ir viso išsilaisvinimo laikotarpio (nuo 1988 m. iki 1991 m.) atsitikimus. Prašome atsiųsti savo ar savo artimųjų prisiminimus, nugulusius to laikmečio aprašymuose, fotografijose, garso ir vaizdo įrašuose. Sykiu labai vertingi kiekvieno atsiminimai ir refleksijos  […]

Plačiau...

Pakeri Pakerys …

Kaz. Būgos gerbėjams ir Dusetiškiams skelbiamas profesoriaus – Lietuvos Didžiojo Kalbininko, Lituanistikos Dalykų Korifėjaus, Lingvistų Darbštaus Kalvio, Dusetiškių Laiminamo Kraštiečio … – Antano Pakerio laiškas, atsiųstas Dainorai Biliūnaitei, Vandai Normantienei, Dainorai Rimdeikienei ir Ryčiui Pivoriūnui. „Dėkoju už sveikinimus, linkiu ir Jums saugių, turiningų (ir turtingų – šaknis ta pati) 2021 metų.  Neseniai interneto platybėse radau K. […]

Plačiau...

Kas gyvena juodumoje ir septyniose t… ?

juodut juodutėlėj(e) juodumoj(e) … tolut tolutėlėj(e) tolumoj(e) … tankut tankutėlėj(e) tankumoj(e) … tuštut tuštutėlėj(e) tuštumoj(e) … tamsut tamsutėlėj(e) tamsumoj(e) … tyrut tyrutėlėj(e) tyrumoj(e) … tykut tykutėlėj(e) tykumoj(e) … tylut tylutėlėj(e) tylumoj(e) … gyvena skaidruma, artuma, erdvuma, pilnuma, šviesuma, vaisinguma, gyvuma, garsuma – DIEVuli(s) brungus … Kas užkoduota „Juodame kvadrate“?

Plačiau...

Būgos ir Greimo šventi(niai) (pa)(si)sveiki(ni)mai

  S1 – Tau Kalėdų esmė (kalėdiškumo idėja) S2  – štai (šitokios jam, jai, jiems, joms) Naujųjų Metų žaismė(s) (virsmo, saulės (iš)kopimo, dienos ilgėjimo, šviesos daugėjimo…) ~S2 – mums kalėdojimo, šventimo reikšmė(s) (šventiniu laikotarpiu nuo Kūčių vakarienės šeimoje gruodžio 24 d. iki Trijų Karalių sausio 6 d.) ~S1 – man Advento prasmė(s) (Ateinančiojo – Dievo, Dienos, […]

Plačiau...

Sartų kultūros kelio šventinėn santalkon

Kviečiu į virtualią talką ir šventinį pakeliavimą.  Pageidautina: bent vienas esmėvokos bučinys arba nuorodų puokštė — į patirtis, knygas, svetaines, arba kokia nors suskaitmeninta knygelė, nuotrauka apie Sartų krašto paveldo objektus ir asmenybes. Keliaujame Sartų kultūros keliu

Plačiau...

Esmėvokų atradėjams: esmė (į)prasminama (į)(su)reikšmintomis žaismėmis

Sartų kultūros kelias

Plačiau...

Būga Greimo semiotine žiūra

Būga Greimo semiotine žiūra

Plačiau...