Didysis Libertas Klimka

Sveikiname švietėją – Lietuvos Kultūros Didvyrį – prof. Libertą Klimką!.. Brandūs jubiliejai skatina apžvelgti ir įvertinti nueitą kelią, o ypač kai jis pažymėtas asmenybės 80-mečiu. Šia proga ypatingo dėmesio vertas Libertas Klimka – lietuvių fizikas, gamtos mokslų daktaras ir profesorius, mokslo istorikas, etnologas, naujų tarpdisciplininių mokslo šakų – paleoastronomijos ir etnokosmologijos – pradininkas Lietuvoje, paveldosaugininkas, […]

Plačiau...

Valstybės esmėvoka LDK paveldėtojams

Vienširdžiai su Baltarusios (Gudijos) baltarusiais (gudais, litvinais, litvakais)… 1991 metais, žlugus sovietų (TSRS) imperijai, 70 metų slopinta ir nutautinama Baltarusios tauta netikėtai atgavo nepriklausomybę. Trečią dešimtmetį trunkanti Lukašenkos autokratija žiauriai malšina demokratinį tautos tapsmą. Bet baltarusiai jau masiškai bunda, laisvėja, drąsėja. Kaip mes jiems pagelbėsime? Dalinkimės LDK  – bendros valstybės iki 1795 metų, XIX amžiaus sukilimų […]

Plačiau...

Didžiadvar(s)io Kaimo Lemtis: didžiadva-r-iams ir didžiadva-s-iams

Didžiadvar(s)io esmėvoka, išreikšta Greimo semiotiniu kvadratu: S1 – Tu, Tau Didžiadvar(s)io būties programa – kokia? S2  – štai šitokie  jam, jai, jiems atsitikimai – kur? ~S2 – mums veikiantieji, kalbantieji ir rašantieji Lėmėjai – kada? ~S1 – mano domėjimasis – kuo?, (ne)supratimas – ko?    Jeronimas Girčys. Didžiadvaris. –  Kaunas: LNRS, 2000. – 64 p.: DIDŽIADVARIS […]

Plačiau...

Kai(p) susitinka Dievo Žodis ir žmonių žodžiai…(?)

Liepos 22 d. Dusetų bažnyčioje Sutvirtinimus teikė Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas Vienos Sutvirtintosios esmėvoka, išreikšta Greimo semiotiniu kvadratu: S1 – Tu, Tau kūniškoji, dieviškoji, genetiškoji, giminiškoji :  iš Dievo – pasauliui S2  – štai šitokiais  jų, jiems vardais vadinama <…> : iš Tėvo – tėvams, draugams, kitiems   ~S2 – mums Išmintingoji (gr. Sophia) : iš […]

Plačiau...

LIETUVIŲ KALBOS DVASIA: arklių spalvos ir sinonimai

610-čio proga pagerbiant Žalgirio mūšio žirgus… KAILIO SPALVOS Arklio plaukas Arklio spalvų pavadinimai SARTAI – gal mūsų ežero vardo kilmė gali būt ir mongoliška, maža kas… Mongolų kalboje yra vardas SARTAI. SAR – mėnulis, TAI – mažybinė vardo forma. Mėnuliukas? Sartas žirgas, žirgas kaip jaunas mėnulis – viskas siejasi, o prasmės skęsta sartame vandenyje ir […]

Plačiau...

Kęstutis Nastopka – aštuoniasdešimtmečių Lietuvos Kultūros Didvyrių plejadoje

Kas euforiškai atsvertų disforiją keliantį Lietuvos okupacijos 80-metį!? Džiugu, kad turime išskirtinę gyvų 80-mečių, kuriuos galime pasveikinti, plejadą. Jau sveikinome mūsų kraštietį prof. Antaną Pakerį (žr. čia). Rudenį sveikinsim ir prof. Libertą Klimką.  Kviečiame apsilankyti virtualioje 80-mečių Lietuvos Kultūros Didvyrių galerijoje (žr. čia). Šįsyk dėmesio centre – Lietuvos Didysis Kęstutis – lietuviškosios semiotikos korifėjus, literatūros tyrinėtojas prof. […]

Plačiau...

Žinomos Kazimiero Būgos lankytos vietos

Tai pirminis žvilgsnis į dalį kalbininko Kazimiero Būgos (1879–1924) lankytų vietų. Duomenys žemėlapiui rinkti iš Zigmo Zinkevičiaus sudarytų Būgos raštų, chronologiškai sužymėtos juose paminėtos vietos. Analizė nėra baigtinė, nes dar neištirti visi Būgos laiškai (tai padarius žemėlapis gerokai pasipildytų vietovėmis Lietuvoje). Pateikiamai du žemėlapiai ir du vaizdo įrašai. Pirmas žemėlapis rodo lankytas vietas, o linijos – […]

Plačiau...

Sveikiname Antaną Pakerį

Garbingo jubiliejaus proga sveikiname Lietuvos Didįjį Kalbininką, Lituanistikos Dalykų Korifėjų, Lingvistų Darbštų Kalvį, Dusetiškių Laiminamą Kraštietį..! Linkime Daug Ko… – būtinai Laisvos Džiaugsmingos Kūrybos ir semtis jėgų Tėviškėje!   Mokytojų ugdytojas – profesorius Antanas Pakerys Iš kartos į kartą einanti minties gyvybė (Mokslas ir gyvenimas, 2010 m. Nr. 4)  Nenuobodžios didaktikos ir mokslo keliu (proginis leidinys kalbininko Antano […]

Plačiau...

Linui Brogai 95… per patį sodų žydėjimą…

Kaip nuostabiai pakaitomis vis glūdi Žiedely sėklos, sėkloj – vėl žiedai, Ir tarsi koks ryšys palaiko būtį, Daiktų beribę siedamas tvirtai!   Vietoj klausimėlio: ką paminėtume kaip reikšmingiausius Lietuvos kultūrai – greta Antano Strazdo, Antano Vienažindžio, Kazimiero Būgos ir Pauliaus Širvio – iš mūsų žemiečių? in memoriam Linas Broga: Per patį sodų žydėjimą (Dusetų kultūros fondo […]

Plačiau...

Dieve Dievulaitis… šventai… už miško ištiško…

Dieve Dievulaitis… szwintai… už miško ištiško…  būtovė nuplovė… swietiszkai… žemaitį lietuvaitį… (stilizuotas Strazdo esmėvokos semiotinis kvadratas; reikšminga priešprieša – humanitaras, poetas, kunigas vs ūkininkas, liaudies dainius, elgeta)                     ,,Kaipo paukštelis čilbėjau, /Apie Dievą kalbėjau“, – taip yra pasakęs garsus poetas ir kunigas Antanas Strazdas, prieš 260 metų […]

Plačiau...