Septyni mokinių klausimai apie Algirdą J. Greimą

Įprasminant Algirdo Juliaus Greimo metus – 100-ąsias jo gimties metines, kovo 23 d. Dusetų kultūros centre įvyko edukacinis renginys, kuriame dalyvavo Kazimiero Būgos 9-12 klasių gimnazistai ir jų mokytojai; renginį organizavo bei vedė Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus darbuotojas Rytis Pivoriūnas; jis paaiškino, kuo aktualus Greimas ir kuo reikšminga jo puoselėta semiotika, pristatė lietuviškai išleistas jo knygas, […]

Plačiau...

Tavo LDK strategija: Lietuvos Dvasios Kanonas?

Komentarų: 1

Kviečiu dabar jau čia pratęsti 2009–2010 m. vykusias kūrybines sąveikas. Štai kas buvo nuveikta iki 2010 m.: Tavo LDK strategija – Lietuvos Dvasios Kanonas? 2010 m. išleista LDK_skrajute (nepaisykite jau pasenusių ryšių) Kreipkitės, jeigu reikės šios strategijos vertimų į latvių, lenkų, baltarusių, ukrainiečių, rusų, vokiečių, prancūzų, anglų ar esperanto kalbas. Kūrybinių sąveikų vadovas, santalkos vedėjas Rytis Pivoriūnas, […]

Plačiau...

Albino Žukausko erotika: „Padravos totoriukė“

KĘSTUTIS NASTOPKA Albino Žukausko erotika: „Padravos totoriukė“ Vienas įspūdingiausių Žukausko erotinės lyrikos eilėraščių – „Padravos totoriukė“: Žr. Albino Žukausko erotika 'Padravos totoriukė' _prof. K. Nastopkos analizė  

Plačiau...

Algirdas Julius Greimas ir jo mitologija

(prof. Kęstučio Nastopkos pratarmė Greimo studijos „Apie dievus ir žmones“ vertimui į rusų kalbą) Lietuvių atmintyje Algirdas Julius Greimas iškyla mažiausia dviem veidais – kaip semiotikas, Paryžiaus semiotikos mokyklos įkūrėjas, ir kaip mitologas, senųjų tikėjimų tyrėjas. Iš tikrųjų tai yra vienas ir tas pats Greimas. Greimo Struktūrinė semantika1, padėjusi naujos mokyklos pamatus, išleista 1966 metais. Tais […]

Plačiau...

Kuo aktualus Greimas ir kuo reikšminga jo puoselėta semiotika?

Komentarų: 1

Šiemet minime 100-ąsias Algirdo Juliaus Greimo (pasaulinio garso mąstytojo, mitologo, semiotiko, kalbininko, kultūros ir literatūros kritiko, eseisto) gimimo metines – sukaktį, įtrauktą į UNESCO minimų datų sąrašą. Ši ypatinga žinia išsamiai skelbiama http://unesco.lt/news/archives/3009 svetainėje. Sykiu Lietuvos Respublikos Seimas 2017-uosius metus paskelbė A.J. Greimo metais: http://www.15min.lt/kultura/naujiena/renginiai/2017-uosius-seimas-paskelbe-a-j-greimo-ir-lietuviu-kalbos-kulturos-metais-29-688813 A. J. Greimo bibliografija, archyvai, nuotraukos ir video įrašai paskelbti […]

Plačiau...

Algirdo Juliaus Greimo (1917–1992) metų įprasminimas

2015 m. lapkričio 3–18 d. Paryžiuje vykusios UNESCO Generalinės konferencijos metu paskelbtas UNESCO ir valstybių narių 2016–2017 m. minimų sukakčių sąrašas, į kurį įtraukta per 40 pasaulio kultūrai, švietimui, mokslui, istorinei atminčiai svarbių datų. Į šį sąrašą taip pat pateko visame pasaulyje žinomo kalbininko, semiotiko, mitologo Algirdo Juliaus Greimo 100-osios gimimo metinės. Šios sukakties kandidatūrą, […]

Plačiau...

Renato Žiliuko (Zarasai) meninės kalvystės darbų paroda

  Kazimiero Būgos memorialinio muziejaus patalpose (K. Būgos g. 31a, II a., Dusetų seniūnija) nuo vasario 20 d. iki balandžio 21 d. eksponuojama zarasiškio Renato Žiliuko meninės kalvystės darbų paroda.

Plačiau...

Kuriama Dusetų krašto istorijos ekspozicija

XX a. antroje pusėje Dusetų K. Būgos vidurinės mokyklos mokytojų Zofijos Vilytės (1927–1988), Vytauto Striogos (1924–1992), Danutės Stankevičienės (1930–2010) ir kitų rūpesčiu Dusetose buvo plėtojama kraštotyrinė veikla ir netgi įsteigtas visuomeninis kraštotyros muziejus. Vėliau nebebuvo kas tęstų ir puoselėtų muziejaus veiklas, todėl po beveik trisdešimties metų sąstingio, mokykla panaikino muziejų, kurio nemažai vertingų eksponatų buvo […]

Plačiau...

Kiek sveria žodynas?

Smagu mokytis netradicinėse erdvėse, o ypač išvykų metu. Zarasų krašto muziejus Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos 2a klasės mokiniams surengė edukacinę veiklą, skirtą Kazimiero Būgos 137-osioms gimimo metinėms paminėti. Kalbotyros pamoka apie kraštietį kalbininką – pirmąjį lietuvį – istorinės lyginamosios kalbotyros profesionalą, paaukojusį save mokslui ir žodynui, vyko ne mokykloje, o Pažiegėje – K. Būgos gimtinėje. Nuvykę […]

Plačiau...

Prūsų kalbos korifėjaus akademiko prof. Vytauto Mažiulio 90-mečiui paminėti

Iš veikalo Mažiulis Greimo semiotine žiūra, skirto Algirdo Juliaus Greimo (1917–1992) šimtosioms ir Vytauto Mažiulio (1926–2009) devyniasdešimtosioms gimimo metinėms įprasminti     Vytauto Mažiulio (1926–2009) biografija – gyvenimo spektaklis „Tarp mokslinės veiklos aukštumų ir šiurpios dramos šeimoje“     Pagal diskursyvines (figūratyvines) – laikų, vietų, atlikėjų – reikšmes   Laikai Vietos Vytauto Mažiulio ir kitų […]

Plačiau...