Prūsų kalbos korifėjaus akademiko prof. Vytauto Mažiulio 90-mečiui paminėti

Iš veikalo Mažiulis Greimo semiotine žiūra, skirto Algirdo Juliaus Greimo (1917–1992) šimtosioms ir Vytauto Mažiulio (1926–2009) devyniasdešimtosioms gimimo metinėms įprasminti     Vytauto Mažiulio (1926–2009) biografija – gyvenimo spektaklis „Tarp mokslinės veiklos aukštumų ir šiurpios dramos šeimoje“     Pagal diskursyvines (figūratyvines) – laikų, vietų, atlikėjų – reikšmes   Laikai Vietos Vytauto Mažiulio ir kitų […]

Plačiau...